European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ATTOsecond Photochemistry: controlling chemical reactions with electrons

Opis projektu

Nauka attosekundowa otwiera nowe możliwości kontrolowania reakcji fotochemicznych

Inicjowane światłem procesy chemiczne są dość powszechne, a ich zastosowania obejmują kluczowe obszary badań cząsteczkowych, począwszy od medycyny i obliczeń, a skończywszy na konwersji energii. Jednak reakcje fotochemiczne mają swoje ograniczenia związane z brakiem selektywności i możliwości ich kontrolowania, co wynika z charakteru i skończonej liczby elektronowych stanów wzbudzonych cząsteczek. Aby pokonać to podstawowe ograniczenie, badacze z finansowanego ze środków UE projektu ATTOP obiorą podejście oparte na modelowaniu i przełożą najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu nauki attosekundowej na obszar fotochemii i przyjrzą się dokładniej nowej dziedzinie zwanej „atto-fotochemią”. Głównym celem projektu jest opracowanie ogólnego know-how w zakresie projektowania układów molekularnych, pakietów fal elektronowych i doświadczeń attosekundowych, które pozwolą wykorzystać rezultaty reakcji fotochemicznych w różnych zastosowaniach.

Cel

"ATTOP is a theoretical chemistry project that will explore the synergy between the two fields of attoscience and photochemistry. Chemical processes initiated by light are extremely widespread and their applications cover vital molecular research fields from medicine to computer science and energy conversion. However, photochemical reactions are limited by the nature and finite number of molecular electronic excited states. To overcome this fundamental limitation, ATTOP proposes to bring very recent technological progress in extreme ultrashort light pulses - attosecond science - to the field of photochemistry and to launch the unprecedented field of ""atto-photochemistry"". Indeed, light pulses of such short duration have a large spectral bandwidth and excite multiple electronic excited states in a simultaneous and coherent manner. This superposition, called an ""electronic wavepacket"", has a new electronic distribution and is thus expected to lead to a new reactivity. The following questions remain for now unresolved: what would be the reactivity of a molecule in these new types of electronic states that are becoming accessible experimentally? To what extent will the manipulation of an electronic wavepacket produced by an attosecond domain pulse transform the outcome of chemical reactions? As an emerging field, atto-photochemistry requires theoretical support right from the start. Thanks to the PI's unique combination of expertise in both theoretical attoscience and photochemistry, the ATTOP team will describe accurately chemical reactions induced by electronic wavepackets via attosecond domain pulses. The final aim of ATTOP is to develop a general know-how to design molecular systems, electronic wavepackets and attosecond experiments that transform the outcome of photochemical reactions for diverse applications. By doing so, atto-photochemistry will revolutionize photochemistry, with direct impact onto many other domains of molecular science."

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 1 496 142,50
Adres
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 496 142,50

Beneficjenci (1)