Skip to main content
European Commission logo print header

COgnitive Dynamics in Early Childhood

Opis projektu

Ocena zmienności poznawczej u dzieci

Szkoły w całej Europie używają testów do oceny zdolności rozwiniętych przez uczniów oraz ich przyszłych osiągnięć akademickich i sukcesów zawodowych. Każde z takich badań pomija jednak kluczowy aspekt – zmienność dotyczącą możliwości poznawczych w perspektywie krótkoterminowej. Mając to na uwadze, badacze z finansowanego ze środków UE projektu CODEC spróbują zbadać koncepcję zmienności funkcji poznawczych. W szczególności zespół przyjrzy się temu, czy zmienność jest pojedynczą cechą, czy też wpływają na nią różne czynniki. Badacze zbadają także związek między zmiennością w perspektywie krótkoterminowej i wynikami w dłuższej perspektywie. W ramach projektu przeprowadzone zostanie porównanie podłużne z wykorzystaniem zgrywalizowanych wersji dziedzin poznawczych w celu pomiaru zmienności w obrębie szeregu zadań w różnych przedziałach czasowych – na przestrzeni miesięcy, dni, okazji i prób. W badaniu realizowanym w ramach projektu CODEC weźmie udział 600 dzieci na przestrzeni 3 lat.

Cel

Cognitive ability, measured through standardized tests, provides a highly predictive measure of lifespan outcomes including academic achievement, job success, as well as mental and physical health. However, these cognitive snapshots omit a crucial aspect of cognitive ability: Short term variability in cognitive performance. Individuals with more variable performance are more likely to be mis-stratified into schools or careers with potential lifelong consequences, and more likely to perform at levels that necessitate intervention for periods of time. Moreover, variability reflects a promising early warning marker of adverse outcomes, above and beyond mean performance. However, the challenges involved in measuring variability have left crucial questions unanswered: Is variability a single trait, or does it have distinct factors? What are the neural and behavioural determinants of cognitive variability? What is the association between short term variability and long-term outcomes? In this unique longitudinal design using gamified versions of classic cognitive domains I will measure variability across a range of tasks at multiple levels of temporal resolution: months, days, occasions and trials. 600 children (200 in the neuroimaging arm) will be measured for period of three years. Once per year they will take part in a burst: A week where they will be measured three times a day. I will use using cutting edge methodology to understand the behavioural, neural and environmental mechanisms of variability, as well as the longitudinal consequences of variability on cognitive development and the emergence of mental health symptomatology such as ADHD. By combining the strengths of deep phenotyping with cutting edge quantitative modeling, I will be able to test and develop theories of cognitive development, demonstrate the role of brain structure and function in supporting cognitive dynamics and determine the effect of cognitive variability on developmental outcomes.

Słowa kluczowe

æ

Koordynator

STICHTING RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
Wkład UE netto
€ 1 500 000,00
Adres
Geert grooteplein 10 zuid
6525 GA Nijmegen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Arnhem/Nijmegen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00