Skip to main content
European Commission logo print header

Deciphering signalling pathway dynamics during cell-fate commitment in stem cells

Opis projektu

Pozakomórkowe zakłócenia sygnału i los komórek macierzystych

Tym, co napędza różnicowanie się komórek w dojrzałe komórki o wyspecjalizowanej formie i funkcji, są określone sygnały zewnątrzkomórkowe. To bardzo złożony proces, który jest regulowany z rozdzielczością przestrzenną i czasową. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu i-SignalTrace dąży do opracowania rozwiązań, które pozwolą przewidywać, które szlaki sygnalizacyjne są aktywowane w komórkach macierzystych pod wpływem różnych sygnałów zewnątrzkomórkowych. Naukowcy wykorzystają technologię edycji genów CRISPR/Cas9, aby odkryć mechanizmy determinacji losu komórek i zrozumieć, w jaki sposób różne perturbacje mogą wpływać na komórki macierzyste. Oczekuje się, że praca dostarczy fundamentalnej wiedzy na temat biologii rozwoju i poprawi protokoły medycyny regeneracyjnej terapii komórkowych.

Cel

Understanding the identity and intensity of the specific extracellular signals that a cell experiences at different times during its differentiation is essential to develop advanced cellular therapies. However, uncovering the sequence of these signaling events, their intensities, timing, and relevance in development and disease is proving to be very challenging.

Here, I propose to build i-SignalTrace: a CRISPR/Cas9-based molecular recorder with the capacity to store both lineage information and signalling pathway activity for multiple signals over time in single cells. By performing kinetic experiments and mathematical modeling, I will use i-SignalTrace to extract the probability of signalling pathways to be activated in stem cells when subject to different extracellular signals and reconstruct the lineage tree of pathway activities during differentiation with single-cell resolution. In combination with single-cell RNA sequencing, i-SignalTrace will make it possible to characterize transition and intermediate states along differentiation trajectories, and quantify the integration between extracellular signals and autonomous programs of gene expression. These results will allow predicting the differentiation trajectories that stem cells follow when subject to external perturbations, and deciphering the role of heterogeneity in signalling pathway activity during cell-fate commitment.

Using i-SignalTrace, I will identify missing or redundant signalling pathways induced during in vitro differentiation protocols. Therefore, I expect that exploitation of i-SignalTrace will allow establishing new criteria to design protocols to differentiate stem cells on demand. As a proof-of-concept, I propose a framework to improve the functionality of monolayer-derived cardiomyocytes. Taken together, i- SignalTrace will find applications in both fundamental developmental biology and translational regenerative medicine, which will benefit a much wider scientific community.

Koordynator

ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN
Wkład UE netto
€ 1 500 000,00
Adres
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00