Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Opioids and insulin secretion: a new avenue to fight type 2 diabetes

Opis projektu

Na tropie opioidowej modulacji wydzielania insuliny

Otyłość i cukrzyca typu 2 to dwa powiązane ze sobą schorzenia, które występują coraz powszechniej i stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Pomimo świadomości zapotrzebowania na lepsze sposoby leczenia, niedostateczne zrozumienie patologii choroby utrudnia ich rozwój. Opioidy wpływają na metabolizm glukozy – zjawisko to może wpływać na ryzyko rozwoju cukrzycy. Finansowany przez UE projekt OpiO zajmie się badaniem potencjalnej roli receptora opioidowego delta w pośredniczeniu w metabolicznej reakcji na opioidy u ludzi. Co więcej, jeśli okaże się, że receptor opioidowy delta odgrywa bezpośrednią rolę w modulowaniu wydzielania insuliny z trzustki, zespół uzyska nową możliwość walki zarówno z otyłością, jak i cukrzycą typu 2.

Cel

Type 2 diabetes (T2D) and obesity are leading causes of morbidity and mortality, becoming a major burden on public health. Failure to understand their pathophysiology has frustrated efforts to develop improved therapeutic strategies. T2D and obesity are complex polygenic disorders. Genome-wide association studies have identified hundreds of loci associated with metabolic traits, but they have not led to promising new drug targets, so far. In contrast, the identification and characterization of rare mutations causing monogenic metabolic disorders have been instrumental in repositioning or developing drugs. Beyond this proof of concept, the challenge is to use genomic medicine for innovative molecules restoring impaired insulin secretion that characterizes T2D.
OπO has stemmed from the old but forgotten correlation between opioids consumption and metabolic trait abnormalities. Opioids classically act through delta opioid receptor (DOP encoded by OPRD1), kappa and mu opioid receptors. Based on my preliminary data that include large-scale human functional genetics of OPRD1 mutations, my hypothesis is that DOP is a major link between opioids and metabolism in humans. More specifically, I propose that DOP and opioid signaling have a crucial direct role in insulin secretion from pancreatic β cells; making DOP a promising new drug target against T2D.
In this context, I suggest four tasks in OπO: the first two tasks will decipher the role of DOP and opioid signaling in metabolism with a specific focus on islets and β cells, while the two following tasks will decipher the systemic contribution of opioids and opioid receptors to metabolism.
The methodologies that I proposed are truly comprehensive and innovative as they combine preclinical animal studies (with a humanized mouse model), deep phenotyping of islets, pharmacology, multi-omic analyses, genome editing, functional genetics, genetic epidemiology (including Mendelian randomization) and clinical intervention study.

Instytucja przyjmująca

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Wkład UE netto
€ 1 997 915,00
Adres
RUE DE TOLBIAC 101
75654 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 997 915,00

Beneficjenci (1)