CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Federalism and Border Management in Greek Antiquity

Opis projektu

Jak starożytni Grecy skutecznie zarządzali swoimi granicami

Same organizacje federalne (centralne) – czy to w starożytnej Grecji, czy we współczesnym społeczeństwie – nie są w stanie ograniczyć ani rozwiązać konfliktu przy granicach i poza nimi. W związku z tym zespół finansowanego przez UE projektu FeBo kładzie nacisk na to, jak greckie państwa-miasta radziły sobie z kwestiami dotyczącymi granic wewnętrznych i zewnętrznych. Badacze wykażą, że państwa federalne prowadziły ostrożną politykę zarządzania granicami, której celem było raczej zachowanie równowagi sił i stabilności niż pokojowe współistnienie. Ponadto naukowcy pokażą, że strategie te, aby zadziałać, musiały uwzględniać powiązania ekonomiczne, etniczne, kulturowe i religijne.

Cel

"""Federation for Peace in Ancient Greece” is the title of a well-known article published by J.A.O. Larsen in 1944 (Classical Philology 39: 145-62). As the world was being ravaged by war, Larsen wondered about the potential of federalism as a means of conflict resolution. The subject of his study was federal organisations in a broad sense in ancient Greece, but the research clearly stemmed from a question that is today becoming increasingly topical: can federal organisations limit or even eliminate intra-federal war? The project ""FeBo: Federalism and Border Management in Greek Antiquity"" starts from the assumption that the question above, which continues to be asked by scholars, no longer makes sense. Despite romantic projections, federalisation processes do not guarantee peaceful coexistence, neither within the constituent federal organisations nor on their external borders. This is true for both ancient Greece and the contemporary world. As far as ancient Greece is concerned (and perhaps not only ancient Greece), the question should focus rather on borders: how did the Greek federal states deal with the problem of internal (intra-federal) as well as external borders? The aim of this project is to demonstrate that (a) Greek federal states implemented precise border management policies; (b) these policies did not aim at peaceful coexistence, but rather at maintaining a balance of power and stability; and (c) in order to be successful, these strategies had to take into account economic, ethnic, cultural and religious networks, i.e. there had to be a multi-level policy of border management. In order to prove these points, it will be necessary to adopt a holistic perspective that takes into account not only political borders, but also everyone and everything that crossed and animated these, giving rise in turn to economic/cultural/ethnic/religious networks or even communities of destiny, which were of crucial importance for the stability of a federal state. Politics was not enough. Much more was needed."

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO
Wkład UE netto
€ 668 961,00
Adres
VIA CALEPINA 14
38122 Trento
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Provincia Autonoma di Trento Trento
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 668 961,00

Beneficjenci (1)