European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

4-Deep Brain Reconstruction

Opis projektu

Coraz bliżej pierwszego na świecie, w pełni funkcjonalnego, wszczepialnego „mózgu”

W ogólnym ujęciu budowa anatomiczna mózgu może przywodzić na myśl plątaninę makaronu spaghetti. Jednak za tą powierzchownością kryją się liczne rodzaje komórek i tkanek oraz rozległa sieć ich wzajemnych powiązań, które są widoczne dopiero pod mikroskopem. Ta niesamowita złożoność jest z jednej strony tym, co czyni nas ludźmi, a z drugiej tym, co bardzo trudno odtworzyć – czy to w celu naprawy uszkodzeń, czy sztucznej emulacji. Celem ambitnego, finansowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji projektu 4-DBR jest opracowanie wszczepialnego, zrekonstruowanego w 4D mózgu, który posiada wszystkie funkcje tego narządu. Zespół projektu wykorzysta biodruk częściowo zróżnicowanych neuronów i naczyń krwionośnych, rekonstrukcję kluczowej bariery krew-mózg oraz zintegrowany z tkanką, sterowany bezprzewodowo optoelektroniczny chip stymulujący. Następnie ta głęboka, czterowymiarowa rekonstrukcja mózgu zostanie poddana badaniom na zwierzęcym modelu pląsawicy Huntingtona.

Cel

The 4-Deep Brain Reconstruction, 4-DBR consortium aims at generating a brand-new technological approach to regenerate brain affections that occurs in neurological disorders. With 180 million affected people and an economic burden of 798 billion euros/year, Europe needs a radical leap in the future. The complexity of the human brain has condemned every past attempt at regeneration because incomplete technologies did not allow for a full recapitulation of the brain properties and any one of them missing jeopardized the functionality of the whole. There can't be any incremental solution for brain damage, the technology must be all-in. 4-DBR will focus on developing an implantable 4D reconstructed brain able to recapitulate all brain properties: a complex architecture of neuronal cells integrated in a complete blood circuitry, that will be complemented with an integrated opto-stimulator to induce correct specification and integration of neurons. 4-DBR integrates 6 technological leaders from complementary fields who will unite to develop the components of reconstructed-brains: laser-assisted bioprinting of pre-differentiated neurons with their native decellularized brain matrix, extrusion bioprinting of vascular system, in vitro blood-brain-barrier reconstruction and a tissue integrated wireless-controlled stimulating optoelectrical chip. These 4 components will then be combined into a transplantable reconstructed brain that will be tested in a small animal model of Huntington’s disease. While a first prototype will be delivered in 36 months, the vision unifying 4-DBR expands way further. Therefore, the project will put into action a strong dissemination and exploitation plan: horizontally, 4-DBR will ensure the uptake of the generated methods to strengthen Europe’s technological actors; vertically, 4-DBR will thrust the reconstructed brain approach up in the development ladder to potentially generate in a 10-year span a therapy to change the lives of many patients.

Koordynator

FUNDACIO DE RECERCA CLINIC BARCELONA-INSTITUT D INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER
Wkład UE netto
€ 729 500,00
Adres
CARRER ROSSELLO 149
08036 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 729 500,00

Uczestnicy (5)