Skip to main content
European Commission logo print header

Intergenerational Coresidence in Global Perspective: Dimensions of Change

Opis projektu

Kiedy dorosłe dzieci wracają do domu, do swoich rodziców?

Na całym świecie wzrasta liczba młodych ludzi mieszkających z rodzicami po osiągnięciu dorosłości. Czynniki wpływające na te powroty są różne – od demograficznych i ekonomicznych po kulturowe. Zespół finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projektu CORESIDENCE zamierza dogłębnie zbadać przyczyny tego nowego zjawiska. W tym celu badacze przyjrzą się bliżej różnym aspektom wspólnego mieszkania wielu pokoleń oraz popularności tego zjawiska na świecie, a także zbadają w jakim stopniu tendencje te są związane z czynnikami demograficznymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi, a w jakim wynikają z nastawienia. Badania skupią się na najnowszych zbiorach danych dotyczących zmian rodzinnych odnoszących się do przeszło pół miliarda ludzi w ponad 120 krajach całego świata. Tym sposobem będzie to największe w historii badanie porównawcze rodzin oraz zmian w rodzinie jako jednostce społecznej.

Cel

Radical transformations in the family are occurring across the globe. Decades of demographic, economic and cultural change have brought about great changes in family life and households. The CORESIDENCE project investigates a crucial, although unanticipated, facet of these transformations: the global rise of intergenerational coresidence (IgC) among adult children and their parents. This shift is occurring in a variety of demographic, economic and cultural contexts and appears to run counter to expectations that intergenerational coresidence would gradually decline with modernization and cultural change. The primary objective of the CORESIDENCE project is to determine the dimensions of variations in and the rise of intergenerational coresidence around the world and investigate how these trends are related to demographic, social, economic, and cultural/attitudinal factors. To achieve this goal, I will (i) use recent big microdata, which describe family change for more than half a billion people representing more than 120 countries worldwide; (ii) harmonize existing longitudinal data to examine pathways to intergenerational coresidence in six countries representing different norms and forms of intergenerational coresidence (India, Japan, Mexico, Senegal, Spain and the Netherlands). This study will be the largest comparative study of the family and of family change ever undertaken. CORESIDENCE will test social theory by analyzing, for the first time, variation in family forms on several geographic scales and time spans to understand the background factors that drive these changes and theorize about the role of the family in the twenty-first century.

Koordynator

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
Wkład UE netto
€ 1 546 875,00
Adres
Edif a campus de la uab bellaterra cerdanyola v
08193 Cerdanyola del valles
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (1)