European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Competition and regulation in the digital economy

Opis projektu

Wpływ gospodarki cyfrowej na konkurencyjność i regulacje

Gospodarka cyfrowa i rola, jaką odgrywa we współczesnym społeczeństwie, coraz silniej kształtuje gałęzie przemysłu, wprowadzając na rynki nową dynamikę. Taki obrót spraw jest jednocześnie dużym wyzwaniem dla tradycyjnego podejścia do polityki i regulacji dotyczących konkurencyjności. Badacze z finansowanego ze środków UE projektu DIGECON przeprowadzą innowacyjne badanie, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności ekosystemów, w skład których wchodzi wiele produktów i liczne podmioty. Skoncentrują się również na konkurencyjności platform, a także na wpływie konkurencyjności i współpracy w czasach rewolucji cyfrowej w łańcuchach pionowych produkcji i dystrybucji. Zespół projektu zbada ponadto, w jaki sposób dane skłaniają do stawiania pytań na temat zależności pomiędzy strategią biznesową a prywatnością konsumentów.

Cel

The digital economy is of growing importance for society, but its development challenges the traditional approaches to competition policy and regulation, based on a benchmark of perfect competition that regulatory authorities aim at approaching in the various relevant markets. Economies of scale and scope are more the rule than the exception, network effects and multi-sidedness are pervasive, information and data are shaping industries, the boundaries of the markets are becoming blurred, and industry dynamics are on a new scale. These features make the perfect competition benchmark and the focus on individual markets less relevant, calling for a new conceptual framework for the analysis of competition in the digital economy.
The proposed research aims at breaking new ground on four related fronts. First, competition in the digital economy is increasingly between ecosystems involving multiple products and, often, multiple actors. Second, platforms compete for consumer attention, raising questions about consumer behaviour and platforms’ ability to influence it. Third, the digital revolution has drastically affected the way firms compete and cooperate along the vertical chains of production and distribution. Finally, the role of data raises questions not only about the interplay between business strategy and consumer privacy, but also about how the quest for data can shape entry and competition in product markets.
On each theme, several avenues are proposed to enhance our understanding of how competition works in the digital era; the insights will shed light on desirable changes for competition policy and regulation – interpreted in a broad sense, including policies that affect the functioning of digital markets such as consumer or privacy protection policies.

Instytucja przyjmująca

FONDATION JEAN JACQUES LAFFONT,TOULOUSE SCIENCES ECONOMIQUES
Wkład UE netto
€ 1 443 750,00
Adres
5E ETAGE, 1 ESP DE L'UNIVERSITE
31080 Toulouse
Francja

Zobacz na mapie

Region
Occitanie Midi-Pyrénées Haute-Garonne
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 943 750,00

Beneficjenci (3)