Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Identification of chemical and biological determinants, their sources, and strategies to promote healthier homes in Europe

Opis projektu

Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach poprawi zdrowie Europejczyków i ich domów

Urzeczywistnienie idei domów zeroemisyjnych przełoży się na szereg korzyści zdrowotnych dla wszystkich Europejczyków, a w szczególności dzieci. Taki jest też cel finansowanego ze środków UE projektu INQUIRE, który dostarczy wiedzy, narzędzi i środków niezbędnych do znaczącego podniesienia jakości powietrza w pomieszczeniach. Badania z zakresu czynników zagrażających bezpieczeństwu i ich źródeł, czynników ryzyka i ich konsekwencji skoncentrują się głównie na niemowlętach i dzieciach do 5. roku życia. Prace polegać będą na nieinwazyjnym pobieraniu próbek i monitorowaniu ponad 200 domów w ośmiu krajach przez okres 1 miesiąca. Wyniki projektu przyczynią się do opracowania opartych na dowodach naukowych zaleceń i wesprą wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań przez przemysł i decydentów z korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

Cel

INQUIRE aims to protect citizen health by providing knowledge, tools, and measures to substantially improve indoor air quality (IAQ). We will conduct research and evaluate innovative actions to reduce hazardous chemical and biological determinants in homes, positively impacting the health of residents. INQUIRE will focus particularly on infants and young children (<5 years old) as highly sensitive groups that spend a substantial time in the home environment. INQUIRE will comprehensively advance our understanding of the determinants of IAQ in homes by implementing innovative, low-cost, non-invasive sampling strategies (sensors, indoor/outdoor passive sampling, urine biomonitoring) to characterize determinants of household IAQ and their importance to human exposure. To capture the breath of IAQ determinants across Europe, the study will monitor for one month over 200 homes distributed across 8 countries, covering a gradient of conditions in each country. Tiered high-resolution chemical and biological screening techniques and wide-scope holistic characterisation of hazards will provide a comprehensive assessment of the determinants of IAQ. Multifaceted data analysis techniques (including machine learning, exposure modelling, geospatial analysis), will link chemical, biological and toxicity profiles with drivers of IAQ to identify sources and prioritize pollutants. Source identification will feed directly into the testing of both novel technologies and readily deployable strategies to improve IAQ, resulting in evidence-based recommendations and a draft of policy strategy for developing IAQ standards. INQUIREs Open Science approach and generated FAIR data on hazardous determinants, their effects, risk factors and sources will endorse continuous exploitation of results. Open dissemination of generated knowledge will raise citizen awareness while exploitation by industry and policy makers will endorse a transition towards homes with zero pollution. The project INQUIRE is part of the European cluster on indoor air quality and health (name and acronym to be decided)

Koordynator

STIFTELSEN NILU
Wkład UE netto
€ 1 181 168,00
Adres
INSTITUTTVEIEN 18
2027 Kjeller
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Oslo og Viken Viken
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 181 168,75

Uczestnicy (14)

Partnerzy (6)