European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sustainable Smart Specialisation for the Re-opening of Industrial Sites in the Danube Region

Opis projektu

Drugie życie przemysłu w regionie Dunaju

Obszar naddunajski posiada wielowiekową tradycję produkcji manufakturowej i przemysłowej. Jednakże wstrząsy polityczne, globalizacja i postęp technologiczny miały ogromny wpływ na wiele jego regionów, powodując zamknięcie niektórych zakładów przemysłowych, co z kolei zrodziło poważne skutki społeczno-gospodarcze. Zatem ponowne otwarcie dawnych obiektów przemysłowych wzmocni zdolność tych regionów do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w celu sprostania problemom środowiskowym, społecznym i gospodarczym. W finansowanym ze środków UE projekcie RIS4Danu, bezpośrednio związanym ze strategią UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR), zaproponowano zestaw wspólnych działań ukierunkowanych na strategiczne plany rozwoju przedsiębiorstw z myślą o ponownym otwarciu 21 nieużywanych obiektów przemysłowych w tym regionie. Uczestnicy projektu zastosują oparte na dowodach podejście do inteligentnej specjalizacji mające wesprzeć rozwój innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do konkretnego miejsca, które staną się motorem zielonych, cyfrowych i niewykluczających przemian w regionie Dunaju.

Cel

The CSA RIS4Danu proposes a series of concerted actions over 24 months to elaborate strategic business development plans for the re-opening of 21 disused industrial sites in the Danube Macro-Region, an area that stretches from the Black Forest to the Black Sea. The project directly connects to the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR), a macro-regional strategy to address common economic and societal challenges and create synergies and coordination between existing policies and initiatives. Danube neighbouring states share a proud and centuries-old history of manufacturing and industrial production, yet political upheavals, globalisation and technological advancements have confronted many Danube regions with the challenges of structural transformation and have triggered the closing down of numerous industrial plants and sites. In many regions, plant closures and the associated displacement of workers caused severe socio-economic effects on workers, local communities and regions.
At the heart of the RIS4Danu project is the goal of applying an evidence-based Smart Specialisation (S3) approach to support place-based innovation for green/digital and inclusive transitions in regions along the Danube River. This project ties in with current debates and requests to combine smart specialisation with considerations of socio-ecological challenges such as climate change, environmental issues and growing social and territorial inequality: Smart Specialisation Strategies for Sustainable and Inclusive Growth (S4+).
We argue that the re-opening of old industrial sites shows the potential to build transformative resilience in less-favoured Danube regions. These sites could serve as innovation anchors, unleashing opportunities for the entire region to strengthen their capacity to develop innovative solutions to place-specific ecological, social and economic challenges. Project activities include cross-regional peer exchange and a transfer of knowledge along the Danube River.

Koordynator

VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH
Wkład UE netto
€ 437 448,00
Adres
Steinplatz 1
10623 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 437 448,75

Uczestnicy (3)