Skip to main content
European Commission logo print header

urban WAste and water Treatment Emission Reduction by utilizing CO2 for the PROduction Of Formate derived chemicals

Opis projektu

Tworzenie zamkniętego obiegu oczyszczania ścieków dzięki recyklingowi CO2

Cel UE, jakim jest zrównoważony rozwój i ograniczenie emisji we wszystkich sektorach i gałęziach przemysłu, wymaga zarówno efektywnego wykorzystania zasobów, jak i skutecznego recyklingu odpadów. Procesy przetwarzania odpadów i oczyszczania ścieków są obecnie źródłem dużych ilości CO2. Zespół finansowanego ze środków UE projektu WaterProof zajmie się tym problemem poprzez opracowanie pętli obiegu czystej wody, która wykorzystuje CO2 i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. W tym celu wykorzysta CO2 powstały w wyniku spalania odpadów i oczyszczania ścieków w procesie elektrochemicznym do produkcji kwasu mrówkowego na potrzeby produktów konsumpcyjnych oraz utleniaczy przydatnych w procesie dekontaminacji.

Cel

The WaterProof project proposes a resource efficient solution convert CO2 emissions from waste(water) processing into green consumer products. At the heart of the WaterProof concept is an electrochemical process that converts CO2, originating from waste incineration and wastewater processing, to produce formic acid. This reaction is paired with the generation of high-energy oxidants, which are used to remove persistent contaminants from wastewater thereby contributing to a clean water cycle with zero-waste. The energy to run the electrochemical process is provided by waste incineration facility. The formic acid is a feedstock for the production of Acidic Deep Eutectic Solvents (ADES). These ADES are used to extract precious metals from water treatment sludge and incinerator ash. Additionally, the formic acid is used for fish leather tanning to sustainably produce fish leather and will be tested in consumer cleaning products. The WaterProof technology results in a GHG reduction based on CO2 utilization, replacement of fossil feedstock and by industrial electrification. In the WaterProof project, a TRL 6 plant is constructed, including innovative downstream processing. The conversion of CO2 from wastewater treatment and the CO2 captured at a waste incinerator is demonstrated in two consecutive campaigns. To maximize impact of the WaterProof technology, life-cycle assessments and a full business case analysis are initiated in the early stage of the project to provide targets for technology development. A marketing and deployment strategy is developed to ensure social acceptance of the WaterProof technology. Besides the reduction of GHG emissions, WaterProof will have societal impact by, creating awareness trough interaction with policy makers and civil society and the creation of new jobs in innovative fields. By targeting an industry as essential as waste(water) treatment, WaterProof aims to create a concept that can impact society and climate on a big scale.

Koordynator

AVANTIUM CHEMICALS BV
Wkład UE netto
€ 2 891 281,00
Adres
Zekeringstraat 29
1014 BV Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,25

Uczestnicy (12)