Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Highly efficient technologies for increased yields in steelmaking processes and reduced environmental impact

Opis projektu

Złom stalowy, który jest użyteczny dla planety

Branża produkcji stali odpowiada za około 7 % światowej emisji CO2. Dlatego dekarbonizacja tego sektora będzie miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia unijnych celów klimatycznych do 2050 roku. Złom stalowy może wnieść do tego procesu istotny wkład. Zwiększenie użycia złomu po to, by zminimalizować zużycie surówki hutniczej (gorącego metalu) i rud żelaza w zasilanych węglem wielkich piecach po to, aby zmniejszać emisje CO2, jest dobrą metodą przechodzenia na bardziej zrównoważoną i konkurencyjną produkcję. Poza tym zachowanie pierwiastków stopowych w złomie stalowym zwaloryzuje złom. Zespół finansowanego ze środków UE projektu HIYIELD zwiększy jakość złomu poprzez udoskonalenie technologii usuwania zanieczyszczeń i bardziej optymalne użycie pierwiastków stopowych. Podejście to zakłada poprawę identyfikacji złomu i jego klasyfikacji za pomocą technik śledzenia w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel

Steelmaking is a key process for a climate neutral, circular and digitized production. On one hand it enables green technologies in providing the most relevant materials needed to achieve climate neutrality, on the other hand it accounts for 7% of total world CO2 emissions.

Its transition towards a more sustainable and still competitive production requires to increase the use of scrap to minimize the pig iron usage from coal fired blast furnaces with inherent CO2 emissions from reducing the iron ore. Furthermore, scrap can be valorised by use of carbon carriers and containing alloying elements in steel scrap, e.g. in recycling of Mn steels.

HIYIELD aims to promote circular economy by progressively increasing the scrap uptake in three scenarios that represent the current European steelmaking routes. With the ambition to deliver solutions with relevance to all steelmakers, the consortium includes three producers with different portfolio.

Main objectives are:
- to maximise scrap quality by optimal technologies for removal of impurities and optimal use of alloying elements
- to maximise scrap use by improved scrap identification and classification together with scrap tracking in circular economy
- to maximise product quality with further scrap uptake by charge optimization and ensuring the liquid steel analysis and thus the final steel product quality

HIYIELD contributes to the fight against climate change and to the EU steel industry competitiveness through the application of highly innovative methods and technologies to the steel sector such as:
- Deep Learning based Computer Vision for scrap identification and control
- Digital Scrap Information Card for scrap tracking
- High Speed Sampling and analysis to avoid waiting times for steel analysis.

Koordynator

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
Wkład UE netto
€ 756 024,00
Adres
BRINELLVAGEN 8
100 44 Stockholm
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 756 024,00

Uczestnicy (8)