European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Tritium Impact and Transfer in Advanced Nuclear reactorS

Opis projektu

Zaawansowana ocena wpływu trytu na instalacje syntezy/rozszczepiania jądrowego

Tryt to radioaktywny izotop wodoru. Jest on bardzo rzadki i powstaje naturalnie w górnych warstwach atmosfery, podczas wybuchów ładunków jądrowych oraz jako produkt uboczny w reaktorach jądrowych. Potrzebne są badania naukowe w celu kontrolowania zrzutów trytu z istniejących instalacji rozszczepiania jądrowego, tymczasowego przechowywania lub składowisk zużytego paliwa jądrowego oraz przyszłych elektrowni termojądrowych. Opierając się na wynikach finansowanego przez UE projektu TRANSAT, zespół finansowanego przez UE projektu TITANS udoskonali narzędzia modelowania w celu oceny zapasów/migracji trytu w reaktorach jądrowych/termojądrowych, zmierzy uwalnianie trytu podczas demontażu instalacji skażonej trytem, opracuje przenośne urządzenie do przetwarzania wody trytowej oraz oceni wpływ toksyczności na ludzi i środowisko po przypadkowym uwolnieniu.

Cel

The TITANS (Tritium Impact and Transfer in Advanced Nuclear reactorS) multidisciplinary project is built to contribute to Research and Innovation to “improve knowledge on tritium management in fission/fusion facilities” and provide ”robust science to EU safety regulators, radiation protection authorities and decision makers”. TITANS will answer the main challenges of the call: i) Tritium permeation description and associated modeling, ii) tritium measurement, iii) mitigation of tritium release, iv) gain expertise on dismantling activities, v) improve knowledge in radiotoxicity and radiobiology, both combined to dosimetry specific to each biological model studied. The TITANS work program is established from the results obtained in the former EU TRANSAT project and thanks to scientific discussion within TRANSAT SAC, TITANS members and external experts from EU/broader countries.
TITANS will improve modelling tools to assess tritium inventory/migration in nuclear fission/fusion reactors in order to identify where the new barrier concept developed within TITANS are needed to limit the spread of tritium. The tritium release during dismantling of tritium-contaminated setup will be evaluated with the help of innovative tritium inventory measurement techniques developed within TITANS. Finally, to ensure tritium circular economy, a mobile device for tritiated water processing will be developed.
At last, human and environmental toxicity impacts after an accidental release of tritiated particles will be assessed through studies on i) the behaviour of aerosols in the environment, ii) biological effects on a mussels population, iii) biokinetics by the skin route and iiii) genotoxic effects on human lung macrophages. In order to estimate a dose-response relationship, a dosimetric study specific to each organism or cell type will be carried out.
This 3 years project with a 3 M€ allocated budget gathers 21 partners from European countries and UK all involved in tritium activities

Koordynator

COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Wkład UE netto
€ 744 409,00
Adres
RUE LEBLANC 25
75015 PARIS 15
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 000 768,75

Uczestnicy (20)