European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

GREEN SCIENCE AT THE SERVICE OF HEALTHY SOCIETY

Opis projektu

Spotkanie naukowców z mieszkańcami Mołdawii

Naukowcy, innowatorzy, uczniowie i młodzież ze wszystkich zakątków Mołdawii spotkają się, aby wspólnie celebrować naukę i badania naukowe podczas wydarzeń, które odbędą się w 2022 i 2023 roku podczas dwóch edycji Europejskiej Nocy Naukowców. Celem tych organizowanych rokrocznie wydarzeń jest podniesienie świadomości społecznej na temat nauki, zwiększenie uznania dla jej dokonań oraz inspirowanie młodego pokolenia początkujących naukowców i badaczy. Organizacją zajmie się zespół projektu GreenSCI, wspieranego w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). W szczególności projekt ten ma za zadanie polepszyć komunikację między naukowcami a ogółem społeczeństwa (głównie młodymi ludźmi) oraz zwiększyć świadomość na temat programów i możliwości, jakie oferuje Unia Europejska, poprzez zwrócenie uwagi na osiągnięcia mołdawskich naukowców, którzy otrzymali unijne wsparcie finansowe. Wydarzenia będą również okazją do pokazania, jak duży wpływ na codzienne życie i dobrobyt mieszkańców mają badania naukowe i innowacje.

Cel

The GreenSCI project aims to increase the public recognition of science, promote young researchers and researchers with sustainable innovations, and show the impact that research and innovation have on daily life and social welfare.

In this context, the 2022 and 2023 editions of European Researchers Night aim to increase the public recognition of science, promote young researchers and experienced scientists with sustainable innovations, and show the opportunities in research and STEAM for young people and pupils.

The main idea of GreenSCI project is to bring together researchers, innovators, children, young people, adults from different regions of Moldova who have and who do not have a background in research in order to show the impact of RDI and STEAM disciplines on everyday life.

The specific objectives of the GreenSCI project are:
• Contribute to increased visibility and promotion of research and researchers among the general public;
• Enhance communication between researchers and the general public, mainly young people, by encouraging citizens’ engagement;
• Increase the public recognition of EU programmes and opportunities, including EU funded researchers from Moldova, as well as Moldovan scientific diaspora.
• Promote innovations with social and business applicability via Open Science practices.
• Emphasize the impact of research and innovation on daily life and social welfare.

Koordynator

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI
Wkład UE netto
€ 67 000,00
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (3)