CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

safeGUARDing biodivErsity aNd critical ecosystem services across sectors and scales

Opis projektu

Narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie ochrony różnorodności biologicznej

Zdrowe społeczności opierają się na dobrze funkcjonujących ekosystemach. Ochrona różnorodności biologicznej na świecie jest podstawą skutecznego łagodzenia skutków zmiany klimatu oraz przystosowania się do nowych warunków, a także zapewniania dobrostanu fauny, flory i wszystkich żywych organizmów. Nie jest to jednak łatwe przedsięwzięcie. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu GUARDEN zamierza opracować oraz wydać aplikację wspomagającą podejmowanie decyzji. W ramach prac badacze nawiążą wielostronne partnerstwa i oraz będą gromadzili dane, które mogą pomóc organizacjom, interesariuszom i decydentom w podejmowaniu świadomych decyzji. Aby zwiększyć ilość geolokalizowanych danych dotyczących różnorodności biologicznej i zbudować nową generację modeli predykcyjnych oraz wskaźników kondycji ekosystemu, badacze projektu GUARDEN wykorzystają algorytmy uczenia głębokiego, dane z obserwacji Ziemi i modelowanie hybrydowe.

Cel

GUARDEN’s main mission is to safeguard biodiversity and its contributions to people by bringing them at the forefront of policy and decision-making. This will be achieved through the development of user-oriented Decision Support Applications (DSAs), and leveraging on Multi-Stakeholder Partnerships (MSPs). They will take into account policy and management objectives and priorities across sectors and scales, build consensus to tackle data gaps, analytical uncertainties or conflicting objectives, and assess options to implement adaptive transformative change. To do so, GUARDEN will make use of a suite of methods and tools using Deep Learning, Earth Observation, and hybrid modelling to augment the amount of standardized and geo-localized biodiversity data, build-up a new generation of predictive models of biodiversity and ecosystem status indicators under multiple pressures (human and climate), and propose a set of complementary ecological indicators likely to be incorporated into local management and policy. The GUARDEN approach will be applied at sectoral case studies involving end users and stakeholders through Multi-Stakeholder Partnerships, and addressing critical cross-sectoral challenges (at the nexus of biodiversity and deployment of energy/transport infrastructure, agriculture, and coastal urban development). Thus, the GUARDEN DSAs shall help stakeholders engaged in the challenge to improve their holistic understanding of ecosystem functioning, biodiversity loss and its drivers and explore the potential ecological and societal impacts of alternative decisions. Upon the acquisition of this new knowledge and evidence, the DSAs will help end-users not only navigate but also (re-)shape the policy landscape to make informed all-encompassing decisions through cross-sectoral integration.

Koordynator

CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LEDEVELOPPEMENT - C.I.R.A.D. EPIC
Wkład UE netto
€ 669 875,00
Adres
RUE SCHEFFER 42
75016 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 669 875,00

Uczestnicy (14)

Partnerzy (1)