Skip to main content
European Commission logo print header

Climate smart, ecosystem-enhancing and knowledge-based rural expertise and training centres

Opis projektu

Szkolenie w zakresie inteligentnego zarządzania klimatem dla obszarów wiejskich

Społeczności wiejskie i otaczające je ekosystemy są często najbardziej narażone na skutki zmian klimatu, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiany wzorców temperatur. To sprawia, że działania na rzecz ekosystemów i klimatu mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Mając to na uwadze, zespół finansowanego przez UE projektu RURALITIES będzie promował działania na rzecz klimatu i wiedzę specjalistyczną w zakresie ekosystemów na obszarach wiejskich. Skoncentruje się na tworzeniu centrów edukacyjnych znanych jako RURALITIES, które wykorzystują innowacyjne metodologie i kompleksową sieć żywych laboratoriów w celu wzmocnienia pozycji podmiotów wiejskich. Wielopunktowe podejście projektu obejmuje różne podmioty, dyscypliny, systemy i sektory. Zespół przeszkoli również ponad 1 000 moderatorów i będzie koordynować działania z władzami lokalnymi i regionalnymi w celu wspierania innowacji na obszarach wiejskich.

Cel

The project ‘Climate smart, ecosystem-enhancing and knowledge-based rural expertise and training centres’ (RURALITIES) delivers an ecosystem-enhancing and climate action driven expertise and learning framework organised in hubs e.g. the ‘RURALITIES’, comprising a series of innovative methodologies with the learner at its core, supported by a comprehensive network of living labs, and a blockchain-based digital platform combining the Internet and wireless technologies, to assist engage, connect and empower actors. This is done via a multi-point approach e.g. multi-actors, multi-disciplines, multi-systems, multi-scale, multi-sectors, and multi-levels.

RURALITIES is rooted in the recruitment, preparation, training and coaching of 1.000+ facilitators (KPI) distributed in all participating countries, for a variety of tasks (e.g. trainers, facilitators, role models, hub coordinators, etc.), and who play a significant role in creating the matrix and the platform upon which the learning framework is built, develops and evolves. RURALITIES proposes to ideate, implement, futureproof, validate and deliver the aforementioned expertise and learning centres via real-scale practicing in 7 simplified rural socio-ecological systems (SIMSES) e.g. demonstrators, 2 in Italy, 1 in the United- Kingdom (UK), 1 in Slovenia, 1 in Spain and 1 in Romania. RURALITIES coordinates identified actions of local, regional authorities in supports of rural innovation in regions and economic sectors where rural innovators are not yet engaged in a relevant network.

RURALITIES coordinates identified SIMSES networks promoting rural innovation solutions whilst establishing innovative multipoints ‘RURALITIES Hubs’ of expertise and training on rural innovation. This is done via coordinating action for the managing authorities and regional bodies influencing regional and national policy instruments in Italy, the UK, Slovenia, Spain and in Romania.

Koordynator

PEDAL CONSULTING SRO
Wkład UE netto
€ 386 843,75
Adres
Bjornsonova 4807/5
036 01 Martin
Słowacja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (48)

Partnerzy (3)