Skip to main content
European Commission logo print header

Mycobacteriophages to treat tuberculosis - Passed station or future promise?

Opis projektu

Bakteriofagi w leczeniu gruźlicy

Bakteriofagi to wirusy, które infekują i zabijają bakterie. Rosnące zagrożenie lekoopornością przywróciło zainteresowanie tą opcją leczenia. Projekt Phage-TB, finansowany z działania „Maria Skłodowska-Curie”, ma na celu opracowanie klinicznych metod leczenia mykobakteriofagami (MBP) gruźlicy i mykobakteriozy wywołanej prątkami niegruźliczymi. DNA MBP wyizolowanych z gleby zostanie zsekwencjonowane w celu selekcji obiecujących MBP prezentujących działanie lityczne skierowane przeciwko tego rodzaju zakażeniom. Naukowcy zoptymalizują koktajle fagowe na potrzeby inhalacji w leczeniu klinicznym, dbając o to, by fagi zachowały niezmieniony charakter i funkcjonalność. Wybrany koktajl MBP mający zwalczać gruźlicę zostanie wykorzystany w pierwszym badaniu klinicznym u ludzi w celu oceny bezpieczeństwa, dawkowania i skuteczności.

Cel

The emergence of drug-resistance to tuberculosis (TB) drugs poses an increasing challenge to TB control and new treatment options are urgently needed. Novel or repurposed antibiotics are still being introduced, but this pipeline will dry out in the near future.
Bacteriophages are viruses that kill bacteria. They have been used to treat infections before the introduction of antibiotics. With the emergence of drug-resistance there is renewed interest in this ancient treatment option. Clinical use of mycobacteriophages to treat TB and non-tuberculous mycobacterial (NTM) infections is still in its infancy.
This project contributes to 3 areas in the development of clinically useful mycobacteriophage treatments for TB and NTM infections:
- Phage discovery: From soil samples collected in the compounds of TB clinics and hospitals in Cape Town, South Africa, we will isolate mycobacteriophages using spot tests and plaque assays. DNA of newly discovered mycobacteriophages will be sequenced and during the return phase of this project I will select promising mycobacteriophages with lytic effect against TB or NTM infections, that can be used for development of phage cocktails for clinical use.
- Phage inhalation method: the efficiency of phage treatment is dependent upon the phage concentration reached at the site of disease. Phages that can attack M tuberculosis have long tails which might be vulnerable to manipulation. We will optimize an inhalation method leaving the phages intact and functional.
- Preparation for a clinical trial: an existing mycobacteriophage cocktail active against TB will be used for a first clinical study in humans to assess dosing, safety and efficiency.
If our mycobacteriophage hunt is successful, and the translation can be made into purified and adequately dosed administration of mycobacteriophages, a virtually inexhaustible addition will be made to the therapeutic armamentarium for drug-resistant as well as drug-sensitive TB and NTM infections.

æ

Koordynator

STICHTING RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
Wkład UE netto
€ 238 993,92
Adres
Geert grooteplein 10 zuid
6525 GA Nijmegen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Arnhem/Nijmegen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Partnerzy (2)