European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The foreign soldier’s transnational experience in the Nazi military (sphere) – A biographical study of conscripts and volunteers from BeNeLux and their military and individual experience in WWII

Opis projektu

Nowe spojrzenie na europejskie doświadczenie II wojny światowej

Dlaczego w czasie II wojny światowej u boku Niemców walczyli żołnierze innych narodowości, którzy przywdziali nazistowskie mundury? Co wiemy na temat ich udziału w wojnie? Z pewnością wiemy, że w szeregach niemieckich nazistowskich sił zbrojnych – Wehrmachtu i Waffen-SS będącej częścią organizacji Schutzstaffel, czyli SS – służyły przeszło 2 miliony cudzoziemców z różnych terytoriów okupowanych i objętych wojną, a także obywateli państw, które zadeklarowały swoją neutralność. Realizowany dzięki wsparciu z działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt TransWarSoldierWWII skupi się na żołnierzach pochodzących z krajów Beneluksu, badając europejskie doświadczenie wojenne z nowego punktu widzenia.

Cel

Over two million foreigners served in the ranks of the Wehrmacht and Waffen-SS. They came from different occupied territories and war zones, or even from uninvolved and neutral countries. These men had a significant impact on the war itself and how it was experienced and conducted. How these men from more than 40 countries experienced the war in German uniform as transnational soldiers remains a black box. TransWarSoldierWWII will trace the experiences of these soldiers by focusing on those who originated from the Benelux to determine the framework of the European war experience from a new angle. This research will deepen understandings of individual biographies of foreign soldiers in WWII from a transnational perspective. This new angle will open up the academic and public discussion on the involvement of non-German soldiers and their entanglement in the war and aims at a profound and critical analysis beyond nation-state narratives. I will be hosted at the Netherlands Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD) in Amsterdam, where Professor Ismee Tames will supervise and mentor me. The research is premised on Responsible Research and Innovation. It will result in a symposium on transnational war experiences, two scientific articles in peer-reviewed journals and dissemination activities in public lectures and a podcast. The project's overall aim is to strengthen my research capacity and skills to assist in securing a leading research position that will enable me to contribute my knowledge and make a crucial impact on this field in military and social history.

Koordynator

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW
Wkład UE netto
€ 187 624,32
Adres
KLOVENIERSBURGWAL 29 HET TRIPPENHUIS
1011 JV AMSTERDAM
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych