Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Machine Learning for Structural Health Monitoring of Cultural Heritage

Publikacje

Artificial intelligence-assisted visual inspection for cultural heritage: State-of-the-art review

Autorzy: Mayank Mishra, Paulo B. Lourenço
Opublikowane w: Journal of Cultural Heritage, 2024, ISSN 1778-3674
Wydawca: Elsevier
DOI: 10.1016/j.culher.2024.01.005

Internet of things (IoT)-based structural health monitoring of laboratory-scale civil engineering structures

Autorzy: T. Jothi Saravanan, Mayank Mishra, Abhishek Dilip Aherwar and Paulo B. Lourenço
Opublikowane w: Innovative Infrastructure Solutions, Numer 9, 2024, ISSN 2364-4184
Wydawca: Springer
DOI: 10.1007/s41062-024-01413-9

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników