Skip to main content
European Commission logo print header

Ferroptosis Inhibitors For Neurodegenerative Disorders

Opis projektu

Nowa metoda dostarczania leków do mózgu

Leczenie chorób neurologicznych i neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, wymaga leków, które są w stanie dotrzeć do mózgu. Jednak dla większości stosowanych terapii bariera krew-mózg stanowi skuteczną przeszkodę. W związku z tym zespół finansowanego w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” projektu NeuroFerro skupi się na opracowaniu związków, które mają zdolność przenikania przez barierę krew-mózg i hamowania procesu ferroptozy w miejscu docelowym, czyli w neuronach dotkniętych chorobą. Ferroptoza to forma śmierci komórkowej charakteryzującej się zależną od żelaza peroksydacją lipidów. W przypadku mózgu peroksydacja lipidów stanowi istotny czynnik w patofizjologii procesów neurodegeneracyjnych. Ulepszone parametry farmakokinetyczne inhibitorów NeuroFerro oferują nowe możliwości leczenia pacjentom cierpiącym na zaburzenia neurologiczne lub neurodegeneracyjne.

Cel

FERROptosis inhibitors for NEUROdegenerative disorders (NeuroFerro) will focus on the development of potent compounds with improved pharmacokinetic properties, including blood-brain barrier (BBB) permeability for future application in the treatment of neurodegenerative disorders. Ferroptosis is non-apoptotic programmed cell death that has been linked to the pathophysiological processes of many diseases, including dementia, Huntington’s disease, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Neurological disorders are one of the most significant causes of disability-adjusted life-years and death worldwide with very limited treatment available. Although ferroptosis inhibitors developed by Augustyns and Vanden Berghe (supervisors) are currently best in class compounds, they suffer from no or minor BBB permeability. Therefore the main aim of the project will be the design and synthesis of novel ferroptosis inhibitors with improved pharmacokinetic parameters and high blood-brain barrier permeability to target ferroptosis in neurodegenerative disorders.

System finansowania

MSCA-PF - MSCA-PF
æ

Koordynator

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Wkład UE netto
€ 239 700,00
Adres
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Antwerpen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Partnerzy (1)