Skip to main content
European Commission logo print header

Mechanism and significance of de novo gene methylation during reproduction in Marchantia

Opis projektu

Badanie metylacji genów w modelowym systemie roślinnym

Metylacja DNA jest jednym z podstawowych procesów w dziedzinie regulacji genów. Metylacja u roślin i zwierząt przebiega jednak według odrębnych wzorców, a przeprogramowanie metylacji rozwojowej zachodzi w różny sposób. Finansowany przez program działań „Maria Skłodowska-Curie” projekt EPIC ma na celu przeprowadzenie nowatorskich badań metylacji DNA z wykorzystaniem roślinnego systemu modelowego Marchantia polymorpha. Zastosowanie wysokoprzepustowej metylomiki i transkryptomiki pojedynczych komórek w połączeniu z innowacyjnymi technikami molekularnymi pozwoli na identyfikację procesów rozwojowych i epigenetycznych graczy zaangażowanych w proces przeprogramowania metylacji genów. W dalszej kolejności naukowcy zbadają mechanizm ukierunkowania metylacji przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych roślinnych linii komórkowych, aby potwierdzić rolę metylacji genów w regulacji transkrypcji i rozwoju.

Cel

DNA methylation plays fundamental roles in gene regulation and cell identity in plants and animals. However, these two kingdoms exhibit distinct methylation patterns and reprogramming of methylation during development occurs in different ways. I have exciting evidence from the emerging model plant system Marchantia polymorpha of de novo DNA methylation at thousands of genes in the embryo that is analogous to gene methylation established in the oocyte of mammals. A subset of these genes are also methylated in the Marchantia male sex organ prior to fertilisation and are enriched for roles in hormone signalling, epigenetics, and developmental transitions, indicating parental imprinting events important for embryo development. I propose to conduct a targeted dissection of this phenomenon. I will be hosted first by Prof. Ecker (Salk Institute, US), who is a world leader in single cell epigenomics. I will carry out high-throughput single cell methylomics and transcriptomics in combination with other cutting-edge molecular techniques to precisely determine the developmental processes undergoing gene methylation reprogramming as well as the underlying epigenetic players involved. In the return phase, I will be hosted by Prof. Solano (Centro Nacional de Biotecnología, Spain) who is an expert in motif analysis and Marchantia hormone biology. With his expertise I will investigate the methylation targeting mechanism and will utilise methylation loss lines to confirm the role of gene methylation in transcriptional regulation as well as development, with a focus on ethylene signalling. This proposal represents a state-of-the-art class of study of DNA methylation through which I will broaden my scientific knowledge, develop complementary skills such as lab management and science outreach, and extend my professional network internationally. The experiences gained during this Fellowship will be essential to achieve my goal of leading a research group at the forefront of epigenetics.

æ

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 261 380,64
Adres
Calle serrano 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Wkład UE
Brak danych

Partnerzy (1)