Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Advanced Energy Performance Assessment towards Smart Living in Building and District Level

Opis projektu

Optymalizacja systemów oceny i certyfikacji charakterystyki energetycznej

Przyszłe systemy oceny i certyfikacji charakterystyki energetycznej muszą wspierać przechodzenie na budynki neutralne dla klimatu w całym ich cyklu eksploatacji. Finansowany przez UE projekt SmartLivingEPC ma na celu wprowadzenie świadectwa, które będzie dostarczane za pomocą cyfrowych narzędzi i które będzie pobierało wymagane informacje dotyczące oceny skorupy budynku i systemów budowlanych. Informacje o funkcjonowaniu budynku będą podawane w oparciu o nową skalę ocen. Nowe świadectwo będzie w pełni zgodne z cyfrowymi dziennikami i paszportami renowacji budynków, dzięki czemu informacje o charakterystyce energetycznej budynku będą mogły być włączone do cyfrowych baz danych. Świadectwo będzie stosowane w zespołach budynków do certyfikacji energetycznej na poziomie dzielnicy.

Cel

SmartLivingEPC project aims to deliver a certificate which will be issued with the use of digitized tools and retrieve the necessary assessment information for the building shell and building systems from BIM literacy, including enriched energy and sustainability related information for the as designed and the actual performance of the building. SmartLivingEPC will provide information in relation to the operational behaviour of the building, by introducing a new rating scale, based on a weighted approach of life cycle performance aspects, building smartness assessment and information on the actual performance of the technical systems of buildings provided by technical audits. The new methodologies to be developed, will be based on existing European standards, whereas at the same time, they will trigger the development of new technical standards for smart energy performance certificates. The new certification scheme will also expand its scope, covering aspects related to water consumption, as well as noise pollution and acoustics. SmartLivingEPC certificate will be fully compatible with digital logbooks, as well as with building renovation passports in order to allow the integration of the building energy performance information in digital databases. A special aspect of SmartLivingEPC will be its application in building complexes, with the aim of energy certification at the neighbourhood scale. SmartLivingEPC aspires to develop two parallel schemes, one at the building level (Building EPC) and one at the level of building complex level (Complex EPC), with the ultimate goal in the near future of certification of building complexes, based on the certification of individual units, as well as on additional aspects following an integrated participatory and neighborhood based approach. 16 partners from 12 European countries will collaborate and provide their expertise and resources within the 36 months of SmartLivingEPC lifetime.

Koordynator

ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
Wkład UE netto
€ 537 500,00
Adres
CHARILAOU THERMI ROAD 6 KM
57001 Thermi Thessaloniki
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 678 750,00

Uczestnicy (16)