CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Autonomous, scalablE, tRustworthy, intelligent European meta Operating System for the IoT edge-cloud continuum

Opis projektu

Nowy system operacyjny dla ciągłych innowacji w kontinuum chmura-brzeg

Wdrażanie, innowacje i rozwój technologii „brzeg do chmury” oraz obliczeń brzegowych uwypukliły potrzebę udoskonalenia infrastruktury do obsługi tych technologii. Zespół finansowanego przez UE projektu aerOS zamierza zaspokoić tę potrzebę poprzez opracowanie wspólnego metasystemu operacyjnego opartego na współpracującej architekturze IoT-brzeg-chmura. System ten pozwoli na elastyczne uruchamianie aplikacji i innowacji, które wykorzystują technologie takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analityka dużych zbiorów danych, zapewniając jednocześnie tym technologiom liczne korzyści. W szczególności projekt aerOS ma na celu ułatwienie tworzenia bardziej wydajnej i zrównoważonej infrastruktury cyfrowej, która będzie wspierać ciągły rozwój obliczeń brzegowych i obliczeń „brzeg do chmury”.

Cel

The project aerOS aims at transparently utilising the resources on the edge-to-cloud computing continuum for enabling applications in an
effective manner, incorporating multiple services deployed on such a path. Therefore, aerOS will establish the missing piece: a common
meta operating system that follows a collaborative IoT-edge–cloud architecture supporting flexible deployments (e.g. federated or
hierarchical), bringing tremendous benefits as it enables the distribution of intelligence and computation – including Artificial Intelligence
(AI), Machine Learning (ML), and big data analytics – to achieve an optimal solution while satisfying the given constraints.

The overarching goal of aerOS is to design and build a virtualized, platform-agnostic meta operating system for the IoT edge-cloud continuum. As a solution, to be executed on any Infrastructure Element within the IoT edge-cloud continuum – hence, independent from underlying hardware and operating system(s) – aerOS will: (i) deliver common virtualized services to enable orchestration, virtual communication (network-related programmable functions), and efficient support for frugal, explainable AI and creation of distributed data-driven applications; (ii) expose an API to be available anywhere and anytime (location-time independent), flexible, resilient and platform-agnostic; and (iii) include a set of infrastructural services and features addressing cybersecurity, trustworthiness and manageability. aerOS will: (a) use context-awareness to distribute software task (application) execution requests; (b) support intelligence as close to the events as possible; (c) support execution of services using “abstract resources” (e.g. virtual machines, containers) connected through a smart network infrastructure; (d) allocate and orchestrate abstract resources, responsible for executing service chain(s) and (e) support for scalable data autonomy.

Koordynator

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
Wkład UE netto
€ 1 898 750,00
Adres
CAMINO DE VERA SN EDIFICIO 3A
46022 Valencia
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Comunitat Valenciana Valencia/València
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 898 750,00

Uczestnicy (28)

Partnerzy (1)