European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Recycling of Lithium from Secondary Raw Materials and Further

Opis projektu

Rozwój badań naukowych nad recyklingiem litu

Zużyte akumulatory nie są jedynym źródłem litu, które umożliwia odzyskiwanie tego pierwiastka. Dostępne są też inne źródła. W tym kontekście zespół finansowanego ze środków UE projektu RELiEF zajmie się odzyskiwaniem litu z innych, drugorzędnych źródeł. Ograniczy to ilość litu wyrzucanego jako odpad (szacuje się, że jest to 27 % obecnej globalnej produkcji). W szczególności badacze z projektu zaprezentują zintegrowany zakład recyklingu litu wytwarzający ten metal z drugorzędnych surowców, z opcją ciągłego przetwarzania w celu wytwarzania materiałów do produkcji akumulatorów. Ilość odpadów litowych zostanie ograniczona o ponad 70 %. Odzyskany surowiec zostanie poddany recyklingowi i stanie się cennym materiałem do produkcji akumulatorów. Projekt RELiEF przyczyni się do znaczącego zwiększenia konkurencyjności UE w łańcuchu wartości przechowywania akumulatorów.

Cel

Current recycling technology is focused on recovering Li from battery scrap, while hardly much focus and technological development is going towards other Li sources. Hence the aim is to recover Li from potential secondary sources, in order to reduce unrecovered Li from its waste generation, which is estimated to be approx. 27.33% of the current global Li production. RELiEF proposes an integrated recycling facility for Li from secondary raw material sources with continuous processing to produce battery materials. Li wastes will be reduced by more than 70%, which will instead be recycled into high value battery-grade material. The results of the integrated and continuous process up to battery precursor recovery will be demonstrated at TRL 5 and battery active material closed-loop process will be demonstrated at TRL4 with a 1.5 – 2.5 kg/week output of battery active materials and a new business model will be developed for the materials acquisition and processing, taking into account environmental and social sustainability. The expected results will contribute to decreasing the dependency of the EU on imported battery chemicals and raw materials. RELiEF will greatly strengthen the EU’s competitiveness in the battery storage value chain.

The RELiEF consortium consists of 12 partners, six of which are SMEs (ABEE, EXT, EURICE, IST, PEG, TC), four are non-profit RTOs (IMNR, INEGI, ZSW, NOVA) and further two are universities (LUT, ULB) and one associated industrial partner (LANX), Thus, it a very high amount of industry involvement, entirely in the form of innovative SMEs covering the technological and also the impact maximization related aspects of the project; a perfect combination of basic research methodologies, chemical process and analysis capabilities, technology development in an industrial environment and strong ties to the recycling and battery industry and policymaking entities inside the EU.

Koordynator

AVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING
Wkład UE netto
€ 2 071 281,00
Adres
LAMBROEKSTRAAT 5A
1831 Diegem
Belgia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Halle-Vilvoorde
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 2 071 281,25

Uczestnicy (11)