Skip to main content
European Commission logo print header

Trustworthy, Energy-Aware federated DAta Lakes along the computing continuum

Opis projektu

Kluczowe technologie dla rozciągniętych jezior danych obejmujących kontinuum chmury i brzegu

Rosnąca ilość danych generowanych na brzegu sieci i potrzeba ich udostępniania doprowadziły do przyjęcia paradygmatu jeziora danych. Zespół finansowanego przez UE projektu TEADAL dostarczy kluczowe technologie, które tworzą rozciągnięte jeziora danych obejmujące kontinuum chmury i brzegu oraz wielu chmur, umożliwiając niezawodne, dokładne i szybkie podejmowanie decyzji. Technologie te zapewniają prywatność, poufność i energooszczędne zarządzanie danymi, wykorzystując wspólne podejście do definiowania, egzekwowania i śledzenia tych wymagań przy jednoczesnym równoważeniu redukcji zużycia energii. Projekt ma na celu ustanowienie zaufanych, weryfikowalnych i energooszczędnych przepływów danych w federacji jezior danych bez pośredników, ułatwiając udostępnianie danych i zwiększając możliwości podejmowania decyzji w różnych branżach.

Cel

Data analytics is one of the main cornerstones in many enterprise architectures and the data lake paradigm is more and more adopted to assist organizations in taking reliable, accurate, and fast decisions. Although the initial approaches to address these issues saw the data lakes as the evolution of data warehouses to be implemented on-premises, cloud providers are nowadays including in their offerings platforms able to setup and run them. Nevertheless, the increasing amount of data generated at the edge and the need to enable the data sharing among organizations are posing new challenges in terms of performances, energy efficiency, and privacy/confidentiality which can be properly addressed with data lakes which are deployed along the whole computing continuum as well as building a federation of such data lakes.
The ambition of TEADAL is to provide key cornerstone technologies to create stretched data lakes spanning the cloud-edge continuum and multi-cloud, providing privacy, confidentiality, and energy-efficient data management. The TEADAL data lake technologies will enable trusted, verifiable and energy efficient data flows, both in a stretched data lake and across a trustworthy mediatorless federation of them, based on a shared approach for defining, enforcing, and tracking privacy/confidentiality requirements balanced with the need for energy reduction.

æ

Koordynator

UBIWHERE LDA
Wkład UE netto
€ 1 103 000,00
Adres
Travessa senhor das barrocas 38
3800 075 Aveiro
Portugalia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Continente Centro (PT) Região de Aveiro
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (14)

Partnerzy (2)