European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ELectrOlysis of BIOmass

Opis projektu

Ulepszenie sposobu wytwarzania wodoru poprzez elektrolizę biomasy zamiast wody

Elektrochemiczne rozbijanie atomów wody, zwane elektrolizą, jest obiecującym, bezemisyjnym sposobem na produkcję wodoru (H2). Jego alternatywa, elektrokatalityczne utlenianie cząsteczek pochodzących z biomasy, mogłaby zmniejszyć koszty energii, a jednocześnie poprawić też wartość chemiczną produkcji H2. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji projektu ELOBIO zamierza wykazać, że jest to możliwe dzięki niskotemperaturowym elektrolizerom funkcjonalnym, zdolnym do produkcji na dużą skalę zarówno H2, jak i wartościowych, pozbawionych węgla substancji z biomasy celulozowej. Prototypowe ogniwo do elektrolizy będzie wyposażone w selektywną elektrokatalityczną katodę na potrzeby reakcji wydzielania wodoru oraz elektrokatalityczną anodę zdolną do selektywnego utleniania związków pochodzących z biomasy. Społeczna ocena cyklu życia pozwoli określić i ograniczyć negatywne skutki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne tego rozwiązania.

Cel

The ELOBIO consortium aims at advancing biomass electrolysis as a novel technological mean of green H2 production. ELOBIO will demonstrate that electrocatalytic oxidation of biomass-derived molecules offers the possibility to simultaneously reduce the energy cost and improve the chemical value of H2 production compared to the current water splitting technology. ELOBIO targets the development of low-temperature functional electrolysers capable of a large-scale production of H2 and value-added decarbonized chemicals, originating from the cellulosic biomass renewable exploitation. The project will design, build-up, test and improve a lab-scale prototype electrolysis cell at TRL4 involving a selective electrocatalytic cathode for the hydrogen evolution reaction and an electrocatalytic anode capable of selectively oxidizing biomass-derived compounds. Aldose-type sugars and furanic compounds were selected as model biomass for the validation of the concept. These molecules will be selectively converted to value-added chemicals which can be valorised in various sustainable chemical processes such as the production of biopolymers. Furthermore, several emerging technologies rely on electrolysis assisted with an additional renewable source of energy (ultrasound, magnetic field) or coupled with the concept of electrochemical promotion of catalysis will be explored to further enhance the energy efficiency of the green hydrogen electrolytic production. The technological advancements achieved in ELOBIO will scrupulously follow the EU recommendations on critical material avoidance, circularity and decarbonation objectives. A precise and detailed social life cycle will allow to pinpoint and reduce the sources of negative social, environmental and economic impacts of the proposed technology and thus improve its sustainability.

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 1 407 141,00
Adres
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 543 687,50

Uczestnicy (6)