European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

SPREADing the global potential of developing innovation ecosystems to strengthen INNOvation in regional and local businesses

Opis projektu

Na fali innowacji w Europie

Innowacje są odpowiedzią Europy na kryzys klimatyczny, energetyczny i bezpieczeństwa żywnościowego. Wysunięcie się Europy na czoło nowej fali innowacji i start-upów w dziedzinie zaawansowanych technologii jest najwyższym priorytetem. W tym kontekście zespół finansowanego przez UE projektu SPREAD2INNO połączy różnych interesariuszy innowacji, w tym inkubatory, akceleratory, innowacyjne przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, firmy konsultingowe i sieci. Interesariusze ci będą pochodzić z sześciu kluczowych europejskich regionów innowacji: Belgii, Bułgarii, Niemiec, Grecji, Włoch i Austrii. Ogólnym celem jest wdrożenie skalowalnych, powtarzalnych i całościowych programów świadczenia wysokiej jakości usług biznesowych.

Cel

SPREAD2INNO brings together different innovation stakeholders – incubators, accelerators, innovation businesses, research organizations, consultancies and networks – from crucial European innovation regions: Germany, Belgium, Austria, Bulgaria, Greece and Italy. The goal is implementing scalable, replicable and holistic 2 year program for the provision of high quality business services, and collaboration between different entities of well-connected and less connected regional innovation ecosystems, with immediate impacts on the local and EU level.

In order to create a sustainable and replicable model easily adopted by the rest of EU, the consortium will implement a set of activities for enhancing capacity and competitiveness of both business acceleration entities and SMEs and start-ups, particularly:

- 6 local events that will provide insight of networking and exploring opportunities across Europe that relate to scaling-up of businesses, along with training courses aimed at improving business and marketing case of businesses, including roundtables for acceleration entities for educational and practical exchange and cross-contamination;
- An online platform as a single point of reference for information exchange between different innovation ecosystems about opportunities, events and funding accessible in these regions;
- 2 intensive educational/training Academies as well as tailor-made feasibility studies for participants;
- A one-week business case and investor training for finalists (at least 50% woman-led businesses) delivered through collaboration of developed and less developed innovation ecosystem entities.

The SPREAD2INNO unique and interdisciplinary methodology will enhance business activities in less developed innovation regions, reinforce their acceleration capacity and enable entrepreneurs to scale their concept to a fully concrete solution with strong market potential, subsequently enhancing the development and competitiveness of these regions.

Słowa kluczowe

Koordynator

FONDAZIONE E. AMALDI
Wkład UE netto
€ 224 875,00
Adres
VIA DEL POLITECNICO SNC
00133 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)