Skip to main content
European Commission logo print header

Green and digital continuous-flow pharmaceutical manufacturing

Opis projektu

Szkolenie w zakresie ekologicznej i cyfrowej produkcji farmaceutycznej

Europejski przemysł farmaceutyczny stoi przed poważnym wyzwaniem związanym z ekologizacją i cyfryzacją procesów produkcyjnych. Niestety, brak wystarczającej liczby wyszkolonych inżynierów i naukowców hamuje postęp w tej dziedzinie. W tym kontekście zespół finansowanego przez UE projektu GreenDigiPharma stworzy kohortę 10 wysoko wykwalifikowanych i przeszkolonych absolwentów studiów doktoranckich, którzy staną na czele ekologicznej i cyfrowej transformacji produkcji farmaceutycznej zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Projekt skupi się na pilnych kwestiach związanych ze zrównoważoną produkcją i zbada bardziej ekologiczne metody wytwarzania produktów farmaceutycznych, obejmujące innowacyjne technologie, takie jak heterogeniczne nanokatalizatory i biokataliza, nowe techniki oczyszczania i narzędzia do digitalizacji. Program GreenDigiPharma zapewni również naukowcom na wczesnym etapie kariery wiedzę naukową i transferowalną w zakresie praw własności intelektualnej, przedsiębiorczości, zarządzania danymi i innowacji.

Cel

Greening and digitalizing pharmaceutical manufacturing is one of the grand challenges of Europe's pharma-industry. It offers a significant opportunity to boost productivity, improve competitiveness and reduce the industry large environmental footprint. Current progress is impaired by shortage of trained engineers and scientists, who can design green and digital pharmaceutical processes.

This MSCA doctoral network will focus on addressing these skills gaps, delivering a cohort of highly-skilled and trained PhD graduates that will lead the green and digital transformation of the pharmaceutical manufacturing, both in academic and industrial environments. The consortium brings together 7 universities, 1 research center, and additional 11 associated members from academia and industry. This will address urgent topics in continuous green manufacturing and develop greener routes to prepare pharmaceutical products, promoting the adoption of novel technologies (flow synthesis instead batch methods, heterogeneous nano and biocatalysis in lieu of homogeneous catalysts, renewable carbon sources, novel purification methods, digitalization tools) for sustainable manufacturing.

Specific PhD topics for 10 ESRs have been outlined. The research and training programme will equip the ESRs with key scientific and transferable skills, such as IPR, entrepreneurship, data and innovation management. The consortium strong track record in the management of interdisciplinary research and training will ensure effective and timely training of the next-generation leaders of Europe’s pharma-industries. The exposure to academic and industry sectors will also provide the researchers with unparalleled career opportunities.

Koordynator

POLITECNICO DI MILANO
Wkład UE netto
€ 518 875,20
Adres
Piazza leonardo da vinci 32
20133 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Uczestnicy (6)

Partnerzy (11)