Skip to main content
European Commission logo print header

New European Bauhaus Unlocked through Built4People-endorsed Local Actions

Opis projektu

Maksymalne wykorzystanie innowacji poprzez partnerstwo Built4People

Partnerstwo Built4People (B4P) rozwija i łączy krajowe lub regionalne klastry innowacyjne zgodnie z założeniami programu „Horyzont Europa”, aby umożliwić jak najszersze wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce. Finansowany przez UE projekt NEBULA będzie czerpał z dorobku B4P i inicjatywy „Nowy Europejski Bauhaus” (NEB), dając impuls do uruchomienia sieci klastrów innowacyjnych B4P. W ramach projektu zostanie wdrożona strategia w zakresie skutecznej popularyzacji, przyjęcia oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. Będzie to zgodne z założeniami inicjatywy NEB, a ponadto przyczyni się do podniesienia świadomości na temat korzyści płynących z innowacji i lepszego dostępu do współfinansowania, wpływając także na intensyfikację działań międzysektorowych i interdyscyplinarnych na rzecz partnerskiego uczenia się od liderów oraz rozszerzenie transgranicznej współpracy i sieci kontaktów. Uczestnicy projektu NEBULA opracują długofalowe działania dla obecnej sieci klastrów innowacyjnych B4P oraz plan integracji klastrów, które powstaną w przyszłości.

Cel

Within Horizon Europe, the Built4People partnership (B4P) aims, among other objectives, to connect to a set of national or regional Innovation Clusters in viWithin Horizon Europe, the Built4People partnership (B4P) aims, among other objectives, to connect to a set of national or regional Innovation Clusters in view of maximizing innovation impacts.
The NEBULA projects will build upon this B4P and the New European Bauhaus initiative to activate and nurture a network of B4P Innovation Clusters, by implementing:
- Improved visibility, adoption and uptake of innovative solutions that are in line with the New European Bauhaus thanks to increased awareness on benefits from innovation and better access to co-financing
- Intensified, cross-sectorial and interdisciplinary peer-learning from front runners as well as cross-border cooperation and networking,
- preparation for the long-lasting activities of the network of B4P Innovation Clusters and the integration of the next clusters.

This project will therefore accompany a first batch of existing and emerging clusters to increase their maturity along five dimensions: full value-chain coverage; cross-sectoral integration; combined local and national/EU networking; cross border connections; and access to testbeds and demo spaces such as pilot buildings and living labs.

NEBULA will support these clusters through ‘maturity push’ activities including peer learning on New European Bauhaus concepts, support to open innovation, business & finance help desk, match-making and promotional events.

A minimum of 5-7 clusters will be supported by NEBULA, some already identified being part of the consortium. At least 1 of them will reach full maturity on the 5 dimensions listed above, thus becoming a B4P Front runner, model for replication.

NEBULA consortium, that involves two contractual partners of the B4P partnership, will elaborate a Strategic Replication Plan to reach the contractual target of 10-15 B4P Innovation Clusters by 2028.

Koordynator

DOWEL INNOVATION
Wkład UE netto
€ 220 125,00
Adres
2405 route des dolines immeuble drakkar cs10065
06560 Valbonne
Francja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (17)