European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Efficient QUantum ALgorithms for IndusTrY

Opis projektu

Nowe algorytmy mogą zmaksymalizować wpływ technologii kwantowej na przemysł

Finansowany przez UE projekt EQUALITY połączy naukowców, innowatorów i czołowe podmioty przemysłowe w celu opracowania najnowocześniejszych algorytmów kwantowych rozwiązujących strategiczne problemy przemysłowe. Konsorcjum opracuje zestaw podstawowych algorytmów przeznaczonych do rozwiązywania równań różniczkowych, algorytmy symulacji materiałów i optymalizatory kwantowe, które mogą być wykorzystywane jako moduły dla różnych przepływów pracy wykorzystywanych w przemyśle. Duża część wysiłków konsorcjum zostanie poświęcona opracowaniu optymalnego sprzętu do obliczeń kwantowych w celu uruchamiania zaawansowanych algorytmów. Projekt EQUALITY ma na celu uplasowanie Europy w czołówce rynku technologii kwantowych. Ukierunkowane aplikacje mogą przynieść miliardy euro zysków użytkownikom końcowym i dostawcom technologii w nadchodzących dziesięcioleciach.

Cel

A quantum revolution is unfolding, and European scientists are on the lead. Now, it is time to take decisive action and transform our scientific potential into a competitive advantage. Achieving this goal will be critical to ensuring Europe’s technological sovereignty in the coming decades. EQUALITY brings together scientists, innovators, and prominent industrial players with the mission of developing cutting-edge quantum algorithms to solve strategic industrial problems. The consortium will develop a set of algorithmic primitives which could be used as modules for various industry-specific workflows. These primitives include differential equation solvers, material simulation algorithms, quantum optimisers, etc. To focus our efforts, we target eight paradigmatic industrial problems. These problems are likely to yield to early quantum advantage and pertain to the aerospace and energy storage industries. They include airfoil aerodynamics, battery and fuel cell design, space mission optimisation, etc. Our goal is to develop quantum algorithms for real industrial problems using real quantum hardware. This requires grappling with the limitations of present-day quantum hardware. Thus, we will devote a large portion of our efforts to developing strategies for optimal hardware exploitation. These low-level implementations will account for the effects of noise and topology and will optimise algorithms to run on limited hardware. EQUALITY will build synergies with Quantum Flagship projects and Europe’s thriving ecosystem of quantum start-ups. Use cases will be tested on quantum hardware from three of Europe’s leading vendors and two HPC centres. The applications targeted have the potential of creating billions of euros for end-users and technology providers over the coming decades. With EQUALITY, we aim at playing a role in unlocking this value and placing Europe at the centre of this development. The project gathers 9 partners and has a budget of €6M over 3 years.

Koordynator

CAPGEMINI DEUTSCHLAND GMBH
Wkład UE netto
€ 62 500,00
Adres
POTSDAMER PLATZ 5
10785 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 696 875,00

Uczestnicy (11)