European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

DEVELOPERS OF CIRCULAR SOLUTIONS

Opis projektu

Rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie lokalnym i regionalnym

Koncepcja ekosystemu gospodarki o obiegu zamkniętym przewiduje włączenie lokalnych zainteresowanych podmiotów, a w razie potrzeby także obywateli, w wysiłki na rzecz zmian gospodarczych, organizacyjnych i kulturowych w zakresie gospodarki odpadami. Sukces na tym polu można osiągnąć poprzez rozwiązania systemowe i przeniesienie działań, które sprawdziły się w lokalnej skali, na poziom krajowy i europejski. Takie podejście zmniejsza również ryzyko ponoszone przez inwestorów. Nad jego wdrożeniem będzie pracował zespół finansowanego przez UE projektu DECISO, wspierając usługi w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na tworzenie rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym w skali lokalnej i regionalnej w Niemczech, Portugalii i Grecji. Celem projektu będzie wdrożenie podejścia DECISO w odniesieniu do różnych kontekstów i problemów lokalnych, aby na tej podstawie opracować wytyczne, które mogą ułatwić powielanie inicjatyw z uwzględnieniem decydujących czynników technicznych, ekonomicznych, legislacyjnych i społecznych.

Cel

"""DECISO - DEVELOPERS OF CIRCULAR SOLUTIONS” aims to support the delivery of services to induce investments projects for developing circular economy at local and regional scale in the following regions: Hamburg. Northwest Germany, West Macedonia, Alentejo. This is in line with implementing the European Green Deal and the EU circular economy action plan. DECISO will accompany the actions aiming to provide assistance for promoters in the development of financial schemes/programs for projects on Circular Economy, based on the concept of Circular Economy Ecosystem (CEE), which implies mobilizing local stakeholders and, when necessary, citizens, and scaling up the results from the local, to the national and European levels.
The CEE approach will make it possible to deal with economic, organizational and cultural change through systemic solutions that involve all the players in the value chain of an asset and all those who can influence, even indirectly, its value. This approach also allows reducing risks for investors, because ecosystems with all their key factors, including geographic location, cultural factors and institutional support, actively help an innovation become successful.
Since the paradigm of the Circular Economy Ecosystems can be declined in different ways, based on the objective of the initiative, the local context, the type of actors and the sector, the DECISO approach will be implemented in different local contexts and topics in order to produce guidelines that can facilitate the replicability of the initiatives put in place considering all the technical, economic, legislative, and social factors that can determine the success or failure of the initiatives."

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Wkład UE netto
€ 298 000,00
Adres
PIAZZALE ALDO MORO 7
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 298 000,00

Uczestnicy (9)