European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

QUantum DevIces and subsystems for Communications in spacE

Opis projektu

Europejska sieć satelitów do kwantowej dystrybucji klucza coraz bliżej

Kwantowa dystrybucja klucza (ang. quantum key distribution, QKD), inaczej kryptografia kwantowa, wykorzystuje fizykę kwantową do generowania i wymiany tajnych „kluczy” znanych tylko dwóm stronom, które je udostępniają. Umożliwi to przyszłą interoperacyjność kwantowych sieci komunikacyjnych i pomoże przygotować się na zagrożenia, które ujawnią komputery kwantowe. QKD wymaga sieci satelitarnej, aby umożliwić współdzielenie losowych kluczy. W ramach finansowanego przez UE projektu QUDICE opracowane zostaną komponenty i podsystemy kosmicznego QKD, które umożliwią stworzenie europejskiej sieci satelitów świadczących usługi QKD. Zespół projektu planuje walidację i demonstrację technologii w odpowiednim środowisku, dostarczając plan realizacji rzeczywistego systemu w środowisku operacyjnym.

Cel

The protection of sensitive information is of crucial importance in our society: the security of money transfer, commercial transactions, medical data, remote control of critical infrastructures (power grid, telecom etc.) are key assets for EU citizens. Quantum Key Distribution (QKD) is a promising solution to protect digital communications, guaranteeing unconditional security based on the laws of quantum mechanics rather than on the computation capability of an adversary. QKD requires a satellite network to allow the sharing of random keys between two legitimate users at the European scale. The main target of QUDICE is the development of the components and subsystems for quantum communication and optical systems for space-based QKD enabling the realization of a European network of satellites with quantum key distribution as the main service. Specific objectives of the project include:
- the development of a TRL6 space-qualifiable source for discrete variable (DV) QKD
- the development of a TRL5-6 space-qualifiable Quantum Random Number Generator (QRNG)
- the development of a TRL6 space-qualifiable satellite Pointing and Tracking (PAT) system
- the development of a TRL5-6 space-qualifiable Entangled Photon Source (EPS)
- the development of a TRL5-6 space-qualifiable Continuous Variable (CV) QKD source
- the development of a TRL6 space-qualifiable onboard 5G system for QKD post-processing support and QKD-secured connectivity service
- the development of simulations and testbeds to assess quantum satellite communications components
- the definition of the roadmap towards TRL9 for the developed systems

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Wkład UE netto
€ 348 750,00
Adres
VIA 8 FEBBRAIO 2
35122 Padova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Padova
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 348 750,00

Uczestnicy (11)