European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Concentrated Solar energy storage at Ultra-high temperatures aNd Solid-state cONversion

Opis projektu

Kompaktowa technologia skoncentrowanej energii słonecznej, która pozwala na magazynowanie energii słonecznej w temperaturze powyżej 1 200 ºC

Systemy wykorzystujące skupianie światła słonecznego wytwarzają energię elektryczną za pomocą zwierciadeł lub soczewek, aby skoncentrować dużą ilość światła na małej odbiorniku. Energia ze skoncentrowanego światła słonecznego podgrzewa następnie płyn wewnątrz odbiornika do wysokich temperatur. Finansowany przez UE projekt SUNSON zakłada opracowanie kompaktowego, modułowego, zdecentralizowanego rozwiązania do sterowalnej produkcji energii słonecznej, mającego 10 razy mniejszą kubaturę niż obecne systemy. W nowym prototypie zostaną zastosowane systemy optyki rozszczepiającej dla koncentratora słonecznego kierujące wiązkę promieni w dół (beam-down), wysokotemperaturowe systemy magazynowania ciepła utajonego oraz generatory termofotowoltaiczne. Ponadto opracowane zostaną inteligentne narzędzia cyfrowe, które pomogą w projektowaniu, zarządzaniu i replikacji proponowanej technologii.

Cel

AMBITION: SUNSON proposes a breakthrough in the field of Solar to Heat to Power (S2H2P) generation. The SUNSON prototype will be designed, developed, and validated as a modular, ultra-compact and decentralised solution for dispatchable solar power generation with 10 times less volume than current concentration solar power (CSP) technologies that efficiently store solar energy as heat for electricity conversion on demand. It integrates within a unique solution, novel approaches for solar radiation conversion technology (flux splitting optics for beam-down concentrator), ultra-high temperature thermal energy storage (TES) above 1200ºC and solid-state conversion technology based on thermophotovoltaic (TPV) generators.

OUTCOMES: on the one hand, a flagship prototype of the proposed technology (SUNSON-Box) integrating optics for beam down CSP technology, high-temperature latent heat storage and the TPV conversion will be demonstrated at TRL4. And on the other hand, SUNSON entails the development of smart digital tools (SUNSON-Tool) for design, management and replicability purposes based on multidisciplinary optimisation. In addition, it will provide a set of features usable for dissemination, exploitation, and communication actions within and beyond the project.

VALUE PROPOSITION: the research is well aligned to the growing European and international interest in the integration of renewable energy sources (RES), solar energy conversion and thermal storage, to scale up and demonstrate novel technologies from research level, advancing within the market uptake roadmap.

IMPACT: a revolutionary compact CSP and RES conversion technology to efficiently generate power with a modular approach, increasing its cost-effectiveness and spreading the application fields of conventional CSP (namely, industry, electrolysers and H2 production, building,). SUNSON will boost the EU economy by promoting net-zero emission electrification to put CSP back on track to meet the 2050 target.

Koordynator

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Wkład UE netto
€ 750 000,00
Adres
CALLE RAMIRO DE MAEZTU 7 EDIFICIO RECTORADO
28040 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 750 000,00

Uczestnicy (5)