Skip to main content
European Commission logo print header

SEcuring doMestic PRoduction of cost-Effective BIOmethane

Opis projektu

Nowe ekonomiczne rozwiązania w zakresie produkcji biometanu

W marcu 2022 roku Komisja Europejska ogłosiła cel polegający na produkcji 35 mld metrów sześciennych biometanu na terenie UE do 2030 roku. Obecnie w UE produkuje się 3 miliardy metrów sześciennych biometanu. Zatem plany zwiększenia skali wymagają wykorzystania zrównoważonych surowców z biomasy. W tym kontekście, finansowany przez UE projekt SEMPRE-BIO pozwoli na opracowanie nowatorskich i ekonomicznych rozwiązań i ścieżek produkcji biometanu. Powstaną trzy europejskie ekosystemy innowacji biometanu w Adinkerke (Belgia), Baix Llobregat (Hiszpania) i Bourges (Francja), które są reprezentatywne dla różnych sytuacji wyjściowych dla produkcji biometanu w całej Europie. W projekcie zostanie opracowany proces, dzięki któremu więcej innowatorów i przedsiębiorców będzie mogło szybciej uruchomić produkcję biometanu na większą skalę i przy mniejszych kosztach.

Cel

SEMPRE-BIO aims to demonstrate novel and cost-effective biomethane production solutions and pathways, deemed essential to achieve the European Green Deal and climate and energy targets for 2030 and the net zero greenhouse gas emissions by 2050, and to increase the market up-take of biomethane related technologies.
To that extent, SEMPRE-BIO will set up three European Biomethane Innovation Ecosystems (EBIEs), based in Baix Llobregat (ES), Bourges (FR) and Adinkerke (BE), which are representative of the different baseline situations for biomethane production across Europe
Those initial EBIEs will facilitate long-term replication, by creating an active flow of information and resources for ideas to transform into reality. Through the EBIEs, SEMPRE-BIO will build a process by which more innovators and entrepreneurs will be able develop and launch solutions to solve problems related to the larger-scale and cheaper production of biomethane, faster. This process will create new technical expertise, helping to diversify the technology portfolio, and will allows businesses to better know their potential customers. Additionally, EBIEs will provide the means to create economic stability and resource sharing.
The value of EBIEs lies in the access to resources for the start-ups and the flow of information for the ecosystem’s stakeholders. This information flow will create more future investment opportunities for the right institutions to connect with the right ideas for their businesses and portfolios, at the right time, for the right reasons.
Overall, the challenge is to decrease investment and operational costs, to optimize feedstock supply, use, identify alternative feedstock as well as reduce their costs, to improve plant efficiency and operations, to factor in the carbon savings and to increase and monetize co-benefits, such as from the commercialization of the digestate or the valorization of residual gas streams.

æ

Koordynator

CETAQUA, CENTRO TECNOLOGICO DEL AGUA, FUNDACION PRIVADA
Wkład UE netto
€ 2 272 187,50
Adres
Carretera d'esplugues 75 local 1-2
08940 Cornella de llobregat barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (15)