European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Carbon-neutral pathways of recycling marine plastic waste

Opis projektu

Ekologiczne procesy na rzecz czystszych oceanów

Ogromne zanieczyszczenie oceanów stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, ekosystemu morskiego i przyszłości naszej planety. Szacuje się, że każdego roku do wód trafia od 9 do 23 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych, a problem ten jeszcze bardziej nasilił się podczas pandemii COVID-19 ze względu na zwiększone wykorzystanie jednorazowych plastikowych produktów sanitarnych, takich jak maseczki. Celem finansowanego ze środków UE projektu CUPOLA jest opracowanie przełomowego i zrównoważonego procesu recyklingu morskich odpadów z tworzyw sztucznych poprzez stworzenie technologii termicznych i termochemicznych, które umożliwiają przekształcanie ich w cenny towar. Projekt CUPOLA skupia badaczy i najbardziej renomowanych naukowców z wielu dyscyplin, którzy wymienią się swoją wiedzą i ocenią wykonalność tego rozwiązania poprzez analizy ekonomiczne i technologiczne.

Cel

Plastic pollution in the ocean causes severe damage to marine life and raises growing global environmental concerns. The harm to marine life and pollution to the ecosystem is devastating our oceans and is causing negative connections to human health. According to EU Legislation Research, an estimated 9 to 23 million tonnes of plastic enter the oceans every year, and the associated cost is between €485 million and €1,259 million. The recent Covid-19 pandemic has led to a significant increase in demand for single-use plastic, aggravating the long-lasting marine waste problem with an estimated 1.56 billion face masks have entered oceans in 2020 and even more in 2021. This project aims to develop sustainable, scalable, and profitable waste management processes for marine plastics. The automated plastic waste management and product innovation processes aim for environmental sustainability. Extensive training and knowledge exchange activities will be carried out among the world-leading scientist group through a total of 160 person-months of structured staff exchanges between 15 research institutes.

The scientists in this group share the common objective to develop the CUPOLA processes for marine plastic waste recycling. Thermal and thermochemical conversion technologies will be applied to produce high-value marketable products. Full process modelling, techno-economic and life cycle analysis will be carried out to provide vital information about the feasibility of the novel process. CUPOLA will create a multi-disciplinary consortium consisting of process engineers, chemists, environmental scientists, and process modellers, and develop the innovative and economic waste-to-product process, closing the gap in the circular economy. It will produce multiple avenues for career development, cross-sectorial experience, and academic training in a multi-cultural, interdisciplinary and intersectoral environment, and lead to achieving SDGs 3, 12 and 14.

System finansowania

MSCA-SE - MSCA-SE

Koordynator

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
Wkład UE netto
€ 92 000,00
Adres
AL ADAMA MICKIEWICZA 30
30-059 Krakow
Polska

Zobacz na mapie

Region
Makroregion południowy Małopolskie Miasto Kraków
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (1)

Partnerzy (13)