European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Biomimicry and carbon adsorbent eco-materials for a climate-neutral economy

Opis projektu

Inicjatywa na rzecz ekologicznych miast

Miasta w znacznym stopniu przyczyniają się do akumulacji odpadów i dwutlenku węgla, przez co konieczna jest zmiana ich śladu ekologicznego. Konieczność tę określono w Europejskim Zielonym Ładzie, a inicjatywa „Nowy europejski Bauhaus” Komisji Europejskiej zachęca do nawiązywania postępowych partnerstw, które promują zrównoważony rozwój i integrację w naszych miejscach zamieszkania, a także innowacyjną zieloną transformację. Dzięki wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie” zespół projektu CSTO2NE będzie pozyskiwać dwutlenek węgla przy użyciu naturalnych procesów, konstruując materiały pochłaniające węgiel atmosferyczny do recyklingu w celu uzyskania ujemnego współczynnika emisji. Celem projektu jest promowanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wspólnej kultury oraz współtworzenia pomysłów i przedsiębiorczości w opracowywaniu nowych ekologicznych technologii i materiałów na rzecz zrównoważonych miast.

Cel

The European Commission (EC) launched the New European Bauhaus initiative to improve the well-being and health of citizens and future generations. The initiative is an environmental, economic, and cultural project aiming to combine design, sustainability, accessibility, affordability, and investment with helping deliver the European Green Deal. It aims at sustainable solutions that create a dialogue between our built environment and the planet’s ecosystems. CSTO2NE aims to provide the European community with innovative solutions for recycling and valorising biowaste (biomass) and industrial waste into new eco-engineered materials through industrial symbiosis waste co-utilisation, mineral carbonation, and biomimicry approach; namely, nature-inspired solutions and technologies for improving carbon uptake and waste incorporation and design eco-engineered materials and, transference of the emergent technologies through eco-innovation business models. In this context, CSTO2NE intends to (1) promote international and inter-disciplinary collaboration through research and innovation staff exchanges, leading to extended networks and opportunities; (2) Enhanced networking and communication capacities with scientific peers, as well as with the general public that will increase the project’s impact, (3) foster a shared culture of open access research an co-creation, that welcomes and rewards creativity and entrepreneurship, inspired by the New European Bauhaus concept, fostering ideas into innovative prototypes and technologies for the eco-materials circular economy.

Koordynator

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Wkład UE netto
€ 322 000,00
Adres
CONVENTO DE SANTO ANTONIO
6201 001 Covilha
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Centro (PT) Beiras e Serra da Estrela
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)

Partnerzy (4)