European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

EUropean Network for knowledge exchange and peer-to-peer learning between actors and stakeholders of the Horse sector to improve the resilience of equine farms

Opis projektu

Poprawa odporności hodowli koni w Europie

Ogólnym celem finansowanego ze środków UE projektu EUNetHorse jest ustanowienie aktywnej, wielostronnej sieci zrzeszającej takie kraje jak Francja, Portugalia, Hiszpania, Belgia, Niemcy, Rumunia, Polska, Finlandia i Szwajcaria w celu zwiększenia odporności i wydajności gospodarstw zajmujących się hodowlą koni w obliczu kryzysów środowiskowych, społecznych, zdrowotnych, gospodarczych lub politycznych. Aby to osiągnąć, zespół projektu EUNetHorse zwiększy przepływ praktycznych informacji, zbierze i podda ocenie oddolne rozwiązania i praktyki, rozpowszechni je i uzyska szersze przyjęcie ich przez użytkowników podczas działań umożliwiających wzajemną naukę, takich jak warsztaty, dni pokazowe, szkolenia i wzajemne wizyty. Ponadto, w dłuższej perspektywie czasowej, projekt podtrzyma wiedzę praktyczną poprzez udostępnienie pełnego zestawu swoich wyników na platformie EUFarmbook oraz utworzenie zrównoważonej sieci trenerów i doradców.

Cel

The overall objective of EUNetHorse is to establish an active multi-stakeholder network in France, Portugal, Spain, Belgium, Germany, Romania, Poland, Finland, in order to increase the resilience and performance of their equine farms to face environmental, social, health, economic or political crises by widely disseminating practices, tools and solutions that improve (1) their resilience and socio-economic performance, (2) animal welfare and health on farms, and (3) the environmental sustainability of the sector.
To achieve this, EUNetHorse will i) increase the flow of practical information between farmers in these 8 countries in a geographically balanced way and taking into account the differences between territories by structuring National-Horse AKISs in each country ii) collect and assess grassroots solutions and practices; disseminate best practices and solutions on the three thematic areas mentioned aboved replying to specific needs iii) achieve a greater user acceptance of the collected solutions and best practices through cross-fertilisation between all actors of the sector (horse breeders, advisors, trainers, technical experts, scientists, policy makers, sector representatives, etc. ) and all levels (local, regional, national and European) during exchange activities allowing peer-to-peer learning such as workshops, demonstration days, training and cross visits. v) maintain the practical knowledge in the long term - beyond the project period - by sharing the full set of project results on the EUFarmbook platform accessible to all, by training advisors and trainers during the project on these topics, by setting up a sustainable network of trainers and advisors who can continue to train equine farmers and disseminate these solutions using the training kit made available through their activities with equine farmers.

Koordynator

INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L EQUITATION
Wkład UE netto
€ 338 104,00
Adres
RUE DE TERREFORT ST HILAIRE
Saumur
Francja

Zobacz na mapie

Region
Pays de la Loire Pays de la Loire Maine-et-Loire
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 369 862,50

Uczestnicy (13)

Partnerzy (1)