Skip to main content
European Commission logo print header

THE SOIL BIODIVERSITY AND FUNCTIONALITY OF MEDITERRANEAN OLIVE GROVES: A HOLISTIC ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LAND MANAGEMENT ON OLIVE OIL QUALITY AND SAFETY

Opis projektu

Działania na rzecz zapewnienia zdrowia gajów oliwnych w europejskim regionie Morza Śródziemnego

Drzewo oliwne jest jedną z najważniejszych roślin oleistych w regionie śródziemnomorskim. Plantatorzy oliwek stoją jednak przed wieloma wyzwaniami wynikającymi z zastosowań rolnictwa intensywnego, degradacji gruntów, zubożenia i utraty funkcjonalności różnorodności biologicznej. W związku z tym zespół finansowanego ze środków UE projektu SOIL O-LIVE zajmie się realizacją zbioru multidyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów. Celem jest szeroko zakrojona analiza sytuacji środowiskowej gleb w gajach oliwnych. Projekt skupi się na najbardziej znaczących obszarach produkcji oliwek w regionie śródziemnomorskim. Zespół projektu SOIL O-LIVE przeanalizuje wpływ zanieczyszczeń i degradacji gruntów na gleby gajów oliwnych, zbada związek stanu zdrowia gleby z jakością i bezpieczeństwem oliwy z oliwek, wdroży skuteczne praktyki poprawy stanu i ekologicznej rekultywacji gleb oraz określi rygorystyczne progi ekologiczne na rzecz zdrowia europejskich gajów oliwnych.

Cel

After more than fifty years of intensive agriculture application, the environmental situation for many olive groves across the Mediterranean Region is quite dramatic in terms of land degradation, biodiversity impoverishment, functionality loss, which may have already impacted on the quality and safety of olive oil, one of the most important commodities produced in Europe. Through the implementation of a series of multidisciplinary and interdisciplinary WPs, this project will perform the first rigorous diagnostic of the environmental situation of olive groves soils at a broad scale, considering the most important areas of olive production at the Mediterranean Region and its relationships to olive oil quality. Soil O-live aims (i) to analyze the impact of pollution and land degradation on soils from olive groves in terms of multi-biodiversity, ecological function at different levels of organization and scales; (ii) to investigate the relationship of soil health status with quality and safety of olive oil; (iii) to implement effective soil amendments and ecological restoration practices that promote manifest soil biodiversity and functionality enhancements in permanent Mediterranean olive orchards across its native range of distribution, that should be translated to improvements in olive oil quality and safety; (iv) to define rigorous ecological thresholds that allow to implement future clear norms and regulations in order to design a novel certification for healthy soils in European olive orchards.

Koordynator

UNIVERSIDAD DE JAEN
Wkład UE netto
€ 1 035 500,00
Adres
Campus las lagunillas sn edifico b1 vicerrectorado de investigacion desar tecn e innovacion
23071 Jaen
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Sur Andalucía Jaén
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (15)

Partnerzy (1)