Skip to main content
European Commission logo print header

Boosting the uptake of circular business model, product and process innovation

Opis projektu

Wsparcie zrównoważonego rozwoju MŚP

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Up2Circ ma na celu przyspieszenie i zwiększenie skali przechodzenia europejskich MŚP na zasady gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez oferowanie atrakcyjnych i skutecznych środków wsparcia. Dzięki akceleratorowi Up2Circ-Accelerator projekt będzie towarzyszył MŚP na każdym etapie – od badania możliwości do bezpośredniego finansowania konkretnych projektów wdrożeniowych. Usuwając bariery dzięki dostosowanemu do potrzeb, zorientowanemu na klientów podejściu doradczemu, projekt zapewni dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności, których MŚP potrzebują w celu opracowania konkretnych planów działania dotyczących transformacji. Wspólnie z interesariuszami z Unii Europejskiej zespół projektu zbada i sprawdzi w praktyce, w jaki sposób możemy zwiększyć efektywność wsparcia unijnego dla MŚP, aby gospodarka o obiegu zamkniętym stała się nową normą. Projekt udostępni swoją metodologię i materiały doradcom ds. innowacji w MŚP.

Cel

Up2Circ will demonstrate a replicable pathway to motivate and effectively support SMEs to innovate and transform towards sustainable growth and adresses the need of EU innovation support ecosystems to better join forces and make best use of synergies in order to enable a quick and comprehensive transition of Europe's SMEs towards a circular economy on a large scale. With the Up2Circ-Accelerator the project accompanies SMEs from exploration of opportunities to concrete implementation projects concerning the uptake of circular business model, product and process innovation, focussing on achievable innovation measures with clear mid-term benefits for the SMEs. Up2Circ is dismantling barriers with a customized, client-centric advisory approach and gives access to specific expertise and skills that SMEs need to develop a concrete action plan on how to transition. Learning modules of Up2Circ-Academy will connect sustainable innovation, the uptake of advanced technologies and social innovation aspects under the holistic concept of a circular economy and will be compiled based on existing results and in close cooperation with EU networks and initiatives such as ATI, EDIH, ECCP, EIT and OITB. Up2Circ methodology and materials will be made available to SME innovation advisors and trainings will be offered targeting e.g. EEN sustainability advisors to upscale project results. Further, to increase efficiency of EU innovation support ecosystems, four leveraging effects will be demonstrated and exploited: Make use of existing results, reach out more efficiently to SMEs, make use of complementary strengths, establish closer connections.

Koordynator

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO
Wkład UE netto
€ 2 858 778,75
Adres
Via carlo alberto 16
10123 Torino
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Piemonte Torino
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (6)