European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Digital assets and tools for Circular value chains and manufacturing products

Opis projektu

Nowatorskie modele biznesowe ery gospodarki o obiegu zamkniętym

Czas na zmianę sposobu myślenia i porzucenie klasycznego modelu zakładającego produkcję, konsumpcję i utylizację produktów na rzecz alternatywy – ponownego wykorzystania surowców. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga jednak opracowania zupełnie nowych podejść. W związku z tym zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DaCapo opracuje narzędzia i usługi cyfrowe dla ludności, które będą promowały wdrażanie strategii związanych z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchach wartości produkcji, jak i na każdym etapie cyklu życia produktów – od projektowania, przez produkcję i eksploatację, aż po utylizację. Te narzędzia i usługi, które będą skupiały się na tworzeniu nowych zasobów cyfrowych, systemów opartych na sztucznej inteligencji oraz opracowywaniu cyfrowych bliźniaków procesów i produktów przełożą się w dużym stopniu na ekologię i zrównoważony rozwój. Ogólnym celem projektu jest opracowanie nowych metod wspierających modele biznesowe zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym w trzech sektorach – lotniczym i kosmicznym, elektroniki oraz aplikacji dla logistyki.

Cel

DaCapo aims at establishing a systematic approach enabling the creation of human-centric digital tools and services for improving the adoption of Circular Economy strategies along both manufacturing value chains and products lifecycles (design and engineering, manufacturing, use phase and End of Life). These tools and services, focused on the creation of new digital assets, AI-based systems and the application of process and product Digital Twins, will greatly improve sustainability, efficiency, and use of imported and CRM in manufacturing, towards digital-enabled industrial sustainability and resilience.

The backbone of the project will be a new methodological approach supporting decision-making, considering business models, material flows and circular strategies along the manufacturing value chains. Digital Product Passports and a Circular Economy Decision Support System will be developed as high-level tools, facilitating the trustful exchange of assets, the selection of optimum circular stock management strategies and tools, and the definition of informed and coordinated products lifecycle management decisions in a safe, reliable and agile way. A modular Digital Thread concept will be developed as a normalized method for orchestrating the gathering and contextualization of data at different points of the product lifecycle, enhancing data availability for the definition of indicators and optimisation criteria. On top of that, DaCapo will develop a digital architecture aligned with interoperability and connectivity standards, guaranteeing end-to-end horizontal and vertical integration, boosting data sharing and exploitation under the EU Data Spaces framework and maximizing replicability potential.

A consortium of 8 top Research Institutions and 6 relevant industry partners, backed by 1 EU association for technology standardisation, will demonstrate DaCapo on 3 relevant and EU Critical Value Chains production environments (aeronautics, electronics and logist

Koordynator

ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROESTE
Wkład UE netto
€ 946 120,00
Adres
CALLE RELVA TORNEIROS 27A
36410 Porrino
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Galicia Pontevedra
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 946 120,00

Uczestnicy (15)

Partnerzy (1)