European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Critical Action Planning over Extreme-Scale Data

Opis projektu

Platforma PaaS wspierająca zarządzanie kryzysowe

W ramach finansowanego ze środków UE projektu CREXDATA planuje się opracowanie platformy do zarządzania kryzysowego w czasie rzeczywistym, w tym elastycznego planowania działań i sprawnego podejmowania decyzji. Zespół projektu CREXDATA stworzy aparat algorytmiczny, architekturę oprogramowania i narzędzia do gromadzenia sfederowanej analityki predykcyjnej i prognozowania w obliczu niepewności. Proponowane ramy ułatwią proaktywne podejmowanie decyzji poprzez dostarczanie krótko- i długoterminowych prognoz o dużej dokładności i przejrzystości, które można wyjaśnić za pomocą zaawansowanej analityki wizualnej i dokładnych elementów opartych na rzeczywistości rozszerzonej działających w czasie rzeczywistym. Oferowana jako rozwiązanie typu „platforma jako usługa” (ang. platform-as-a-service, PaaS) platforma CREXDATA zostanie poddana ocenie w trzech przypadkach użycia: zarządzanie kryzysami morskimi, pogodowymi oraz zdrowotnymi.

Cel

The vision of CREXDATA is to develop a generic platform for real-time critical situation management including flexible action planning and agile decision making over streaming data of extreme scale and complexity. CREXDATA develops the algorithmic apparatus, software architectures and tools for federated predictive analytics and forecasting under uncertainty. The envisioned framework boosts proactive decision making providing highly accurate and transparent short- and long-term forecasts, explainable via advanced visual analytics and accurate, real-time, augmented reality facilities. To achieve its vision, CREXDATA will develop a next generation Prediction-as-a-Service (PaaS) system where action planners will easily register their multimodal data stream sources and compute resource federations and graphically design predictive analytics workflows including (i) data ingestion, fusion, (ii) simulation, (iii) federated learning for pattern extraction and (iv) multiresolution forecasting operators. Decision makers will receive back extremely precise forecasted representations of future worlds reasoned about using transparent AI facilities and with reduced complexity via visual analytics and intuitive augmented reality provided on-site or remotely. The CREXDATA architecture incorporates 10 exploitable assets based on cutting edge research, which will significantly outperform the current state of practice in respective fields.

CREXDATA will be evaluated in three use cases where real-time critical action planning and timely decision making are of utmost importance: i) maritime domain, for forecasting hazardous situations at sea and impose safer navigational routes, ii) weather emergency management, to allow authorities and first responders proactively act so as to avoid or reduce the impact and speed up recovery from natural disasters, and iii) health crisis management, to limit pandemic outbreaks and come up with non-pharmaceutical means of patient treatment.

Koordynator

POLYTECHNEIO KRITIS
Wkład UE netto
€ 1 196 250,00
Adres
BUILDING E4, TECHNICAL UNIVERSITY CAMPUS COUNOUPIDIANA
731 00 Chania
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Νησιά Αιγαίου Κρήτη Χανιά
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 196 250,00

Uczestnicy (15)