European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

HPC and Big Data Technologies for Global Challenges

Opis projektu

Skalowalne podejścia do rozwiązywania największych problemów

Skutki zmiany klimatu oraz przemian społecznych można odczuć na każdym kroku – ich przejawami są zarówno gwałtowne zjawiska pogodowe i katastrofy naturalne, takie jak na przykład powodzie, jak i zanieczyszczone powietrze w aglomeracjach miejskich. Problemy te są rozwiązywane za pomocą interdyscyplinarnych podejść oraz nowatorskich infrastruktur obliczeniowych charakteryzujących się wyjątkową wydajnością. Finansowany przez UE projekt HiDALGO2 bada synergię między modelowaniem, pozyskiwaniem danych, symulacją, analizą danych i ich wizualizacją. Badacze zamierzają efektywnie wykorzystywać obecną i przyszłą wysokowydajną infrastrukturę obliczeniową i algorytmy sztucznej inteligencji w celu opracowywania wysoce skalowalnych rozwiązań. W szczególności projekt skupia się na najlepszych rozwiązaniach poprzez dostosowanie oprogramowania do infrastruktury (współprojektowanie) i ocenę jakości rozwiązań na podstawie analizy niepewności. Projekt HiDALGO2 będzie aktywnie przyczyniał się do rozwoju społeczności użytkowników w Unii Europejskiej poprzez wypełnianie luki w umiejętnościach i dzielenie się wiedzą w ramach zorganizowanych szkoleń oraz dzięki udostępnianiu specjalistycznych praktyk.

Cel

Climate change has long since been an undeniable phenomenon observed up close at many places on Earth. Climate change influences our everyday life, and thus has also an increasing impact on our quality of life. One of the key reasons is the dynamic development of societies which for decades significantly impacts the natural environment. This can be dramatically experienced nowadays by violent weather phenomena (e.g. storms, rainfalls). These problems are addressed by Global Challenges (GC). GC requires interdisciplinary expertise, and demands for solutions at scale due to their inherent complexity. Thus, HiDALGO2 aims to explore synergies between modelling, data acquisition, simulation, data analysis and visualisation along with achieving better scalability on current and future HPC and AI infrastructures to deliver highly-scalable solutions that can effectively utilise pre-exascale systems. The project focuses on five use cases from the environmental area: improving air quality in urban agglomerations, energy efficiency of buildings, renewable energy sources, wildfires and meteo-hydrological forecasting. The common feature of the modelling of the above simulations is the use of numerical analysis of fluid flows by Computational Fluid Dynamics (CFD) method, which is typically very compute-intensive. HiDALGO2 puts high emphasis on issues related to the scalability of solutions, the best adaptation of the software to the infrastructure (co-design) by using the appropriate benchmarking methodology and algorithmic optimization methods. This enables the efficient use of top-notch HPC systems to simulate complex structures with much greater accuracy not achievable for calculations using Cloud solutions. The quality of our solutions is assessed by uncertainty analysis carried out in ensemble runs mode. HiDALGO2 actively contributes to user communities from the EU by addressing the skills gap and sharing knowledge under organised specialised workflows and training.

Koordynator

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Wkład UE netto
€ 517 125,00
Adres
NOSKOWSKIEGO 12-14
61 704 Poznan
Polska

Zobacz na mapie

Region
Makroregion północno-zachodni Wielkopolskie Miasto Poznań
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 034 250,00

Uczestnicy (10)