European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Flexible Approaches to Support Health through financing

Opis projektu

Finansowanie systemów opieki zdrowotnej

Organizacja i finansowanie systemów opieki zdrowotnej muszą cechować się elastycznością i zdolnością adaptacji do wymagających sytuacji, takich jak te spowodowane epidemiami chorób lub pandemiami. Aby pomóc w realizacji tego celu, zespół finansowanego ze środków UE projektu FLASH zamierza przeanalizować istniejące mechanizmy finansowania opieki zdrowotnej w Europie oraz przyjrzeć się temu, w jaki sposób mogą one skutecznie radzić sobie z pojawiającymi się sytuacjami. Wcześniej w takich sytuacjach stosowano takie strategie jak realokacja środków finansowych i zasobów ludzkich, a także rozszerzanie budżetów na wydatki związane z opieką zdrowotną. Konsorcjum weźmie pod uwagę wyzwania, przed którymi stoją obecnie systemy opieki zdrowotnej, takie jak starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie budżetów w zakresie opieki zdrowotnej spowodowane innowacjami technologicznymi. Naukowcy ocenią sprawiedliwość i skuteczność obecnie stosowanych rozwiązań alternatywnych oraz zbadają nowe rozwiązania.

Cel

One of the lessons learnt from the Covid-19 pandemic is the importance of flexibility in funding and organization of health systems. European countries responded quickly to this extreme event, by expanding the amount of financial resources available for health care and reallocating financial and human resources. However, there are several other challenges for health care systems that require efficient and flexible financing mechanisms to be successfully addressed.
This project undertakes a comprehensive analysis of health care financing mechanisms in Europe, by focusing on the two key stages of the process: i) budget allocation (e.g. among managing authorities, clinical areas), ii) financing of health services within a specific budget, through the definition of contracts and payment rules. We identify and examine the most prominent mechanisms underlying the relationship between the main challenges faced by health care systems (demand shocks, ageing, budget pressure) and their financing. By employing a wide range of methodological approaches, we provide evidence on the ability of existing financing mechanisms and contracts to address such challenges and study new solutions to achieve more effective, efficient and equitable health care systems.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
Wkład UE netto
€ 928 951,00
Adres
VIA DELL ARTIGLIERE 8
37129 Verona
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Verona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 928 951,25

Uczestnicy (16)

Partnerzy (1)