European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Smart, digitalized components and systems for data-based Agriculture and Forestry

Opis projektu

Tworzenie innowacji w rolnictwie

Problem bezpieczeństwa żywnościowego nasila się, co ma związek z wieloma różnymi czynnikami, takimi jak zmiany klimatu, kruchość łańcuchów dostaw i charakter praktyk rolnych. Co więcej, konieczność zwiększenia produkcji rolnej w celu wyżywienia rosnącej populacji ludzi na świecie podkreśla tylko potrzebę wdrożenia do tego sektora innowacyjnych rozwiązań. Mając to na uwadze, zespół finansowanego ze środków UE projektu AGRARSENSE połączy siły dużych przedsiębiorstw, MŚP oraz organizacji badawczych i technologicznych. W tym celu badacze opracują szereg technologii, takich jak automatyczne narzędzia rolne oraz udoskonalona technologia detekcji, które pomogą w zwiększeniu wydajności i ochronie łańcuchów wartości.

Cel

Food security is a global challenge and is impacted by, rapidly compounding effects including climate change, supply chains, human labour shortages, driving the need for traceability, and technological innovation and automation to name a few. The latest important price increases of agricultural row products show the limitations of the available resources.

Through this Joint Undertaking, the AGRARSENSE consortium of 57 partners (including 4 affiliates) plan to take agricultural technology and productivity to the next level, beyond the State-of-the-Art, by combining some of the most advanced organisational capabilities from across European industrial 16 Large Enterprises, 25 SMEs and 16 Research & Technology Organisations (RTOs), from 15 countries.

The development of the most advanced sensory and autonomous agricultural capabilities requires a sophisticated governance structure, ensuring that all partners are aligned across Use Cases and Work Package deliveries. The AGRARSENSE consortium has one of the world’s leaders in Forestry automation, Komatsu, as Project Coordinator. The AGRARSENSE project goal of creating a holistic ecosystem of sensory and automated capabilities will further extend Europe’s lead in optimizing and securing agricultural value chains.

To drive such an ambitious impact agenda, we have selected seven Use Cases which will, collectively, contribute to solving the challenges outlined. These Use Cases are Greenhouses (UC1), Vertical Farming (UC2), Precision Viticulture (UC3), Agri robotics (UC4), Autoforest (UC5), Organic Soils & Fertilizers (UC6) and Water (UC7). These Use Cases are fused together by the most advanced hardware, software and system integration technologies, which will drive new solutions for partners and the collective AGRARSENSE impacts at scale.

Koordynator

KOMATSU FOREST AB
Wkład UE netto
€ 572 533,25
Adres
PO BOX 7124
907 04 UMEA
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Norra Sverige Övre Norrland Västerbottens län
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 2 862 666,25

Uczestnicy (46)

Partnerzy (6)