Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sustainable Bioinspired Wax Coating for Multi-Functional Crop Protection

Opis projektu

Ochrona roślin poprzez imitację naturalnych kryształów wosku

Kryształy wosku mają niewielkie rozmiary i można je znaleźć na skórkach niektórych roślin, zwłaszcza roślin superhydrofobowych, takich jak lotos i brokuły. Czerpiąc inspirację z tych roślin, zespół finansowanego ze środków UE projektu SafeWax wykorzysta nietoksyczne preparaty na bazie kwasów tłuszczowych pochodzenia biologicznego do stworzenia powłoki ochronnej o właściwościach antyadhezyjnych, samoczyszczących i przeciwgrzybiczych. Ta innowacyjna technologia ma na celu ograniczenie nadużywania i niewłaściwego wykorzystania chemicznych środków grzybobójczych, które mają katastrofalne skutki dla środowiska i globalnej gospodarki. Użycie powłoki SafeWax zostanie najpierw zademonstrowane na winorośli, która jest podatna na choroby grzybicze. Oprócz ochrony roślin przed zakażeniami grzybiczymi biodegradowalna powłoka zapobiegnie uszkodzeniom słonecznym i ułatwi zbieranie wody z rosy, łagodząc skutki zmiany klimatu.

Cel

According to the FAO, plant diseases cost the global economy around 210€ billion per year, and fungal pathogens destroy at least a third of all food crops annually. Commercial agriculture relies on chemical fungicides for crop protection owing to their easy application and low cost; however, their overuse and misuse have devastating implications for all living systems and the entire ecosystem. Thus, establishing sustainable crop protection strategies is essential for global economic development, environmental protection, and food security.

Inspired by superhydrophobic plants, such as lotus and broccoli which exhibit wax crystals on their cuticles, we propose a generic sustainable strategy for passive crop protection against fungal pathogens. Our biomimetic technology, termed SafeWax, relies on bio-derived non-toxic fatty acid-based sprayable formulations which self-assemble into a multifaceted protective coating with anti-adhesive, self-cleaning and antifungal properties. When applied on sensitive crops, which do not naturally exhibit wax crystals, SafeWax will synthetically render their foliage to passively resist pathogens. SafeWax concepts will initially be demonstrated on grapevine, as a relevant model crop of high importance to Europe’s economy, environment and culture, which is highly susceptible to fungal diseases and is the most-frequently treated crop. SafeWax will then be expanded to other sensitive commodity crops. The biodegradable SafeWax coating will not only protect crops from fungal infections but will also be tuned to provide UV radiation filtering, prevent sun damage, as well as facilitate water collection from dew condensation, mitigating inevitable effects of climate change.

SafeWax will revolutionize the global fungicides market (valued > 20 billion €), starting from the biofungicide market with a value of 3,2 billion € by 2025.

Koordynator

TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Wkład UE netto
€ 1 460 672,50
Adres
SENATE BUILDING TECHNION CITY
32000 Haifa
Izrael

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 460 672,50

Uczestnicy (4)