CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

FARE_AUDIT: Fake News Recommendations - an Auditing System of Differential Tracking and Search Engine Results

Opis projektu

Historia przeglądarek internetowych a problem dezinformacji

Internet jest najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji. Jednak nie każda osoba szukająca wiadomości zdaje sobie sprawę, że sieci społecznościowe wykorzystują algorytmy do promowania postów zgodnych z preferencjami użytkowników. Zatem z uwagi na fakt, że treści są dostarczane na podstawie tego, co bardziej „zainteresuje” danego użytkownika, nie ma gwarancji, że są one dokładne. W związku z tym uczestnicy finansowanego przez ERBN projektu FARE_AUDIT opracują narzędzie do audytu wyszukiwarek internetowych. Zgodnie z założeniami projektu ma ono zwiększyć przejrzystość działania wyszukiwarek i zmniejszyć ich wpływ na rozprzestrzenianie się zjawiska dezinformacji. W tym celu zespół projektu stworzy różne historie przeglądania i na tej podstawie wykona szereg testów wykazujących, w jaki sposób algorytmy poszczególnych wyszukiwarek używają tej historii do uszeregowania proponowanych przez nie wyników. W efekcie badania rzucą światło na to, jak historia przeglądania wpływa na wyniki wyszukiwarek oraz na prawdopodobieństwo wygenerowania informacji wprowadzających w błąd.

Cel

The spread of disinformation is a serious problem that impacts social structure and threatens democracies worldwide. Citizens increasingly rely on (dis)information available online, either somewhat passively, through social media feeds, or actively, by using search engines and specific websites. In both scenarios, algorithms filter and select displayed information according to the users’ past preferences. There is a real risk that algorithms might reinforce the user’s beliefs and create (dis)information bubbles, by offering less divergent views, or even directing them to low-credibility content. For these reasons, serious efforts have been made to identify and remove “fake-news” websites and minimize the spread of disinformation on social media, but we have not witnessed equivalent attempts to understand and curtail the role of search engines. FARE_AUDIT addresses this imbalance and offers an innovative tool to audit search engines that can be broadly used. It will help to 1) better understand how browsing history influences search engine results, particularly the likelihood of being directed to disinformation, 2) create a system that democracy-promoting institutions and concerned citizens can use to identify new disinformation, in near real-time, and 3) breach information bubbles by simulating how search results would be different if users had a different online profile. By relying on web-crawlers, our tool is privacy-protecting and does not require any real user data. Moreover, the proposed system anticipates the announced shift from cookie-tracking to fingerprinting and takes advantage of the expected small time overlap between both systems to learn from both and broaden its scope. Overall, we expect this novel tool to have a meaningful social impact by increasing public awareness of the role of search engines on disinformation spread, and by equipping organizations with a tool to detect and monitor disinformation, especially in political contexts.

Instytucja przyjmująca

LABORATORIO DE INSTRUMENTACAO E FISICA EXPERIMENTAL DE PARTICULAS LIP
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
RUA LARGA 4 UNIVERSIDADE DE COIMBRA
3004 516 Coimbra
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Centro (PT) Região de Coimbra
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)