CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Strengthening Ethics and Responsible conduct of Clinical Trials in East and Sub-Saharan Africa

Opis projektu

Zagadnienia etyczne w badaniach klinicznych w Afryce Wschodniej i Subsaharyjskiej

Kraje Afryki Subsaharyjskiej wymagają poprawy przepisów dotyczących oceny i wykorzystania danych pochodzących z badań klinicznych. Istnieje także potrzeba ciągłego rozwoju kompetencji oraz wspierania wymiany informacji między komisjami bioetycznymi, krajowymi organami regulacyjnymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SERCEA dąży do poprawy standardów etycznych w badaniach klinicznych w Afryce Wschodniej i Subsaharyjskiej. Proces ten wiąże się z ustanowieniem kompleksowych ram, dostarczaniem dostępnych danych, opracowaniem platformy e-learningowej i stworzeniem komisji bioetycznych zajmujących się badaniami realizowanymi w szpitalach. Konsorcjum projektu współpracuje w tym celu z instytucjami i partnerami.

Cel

The increased number of Clinical Trials taking place in Africa as well as the complexity of Clinical Trials designs require that the countries have the regulatory capacity to review, monitor and utilize data generated from the research. Research Ethics Committees/Institutional Review Boards, Institutional Animal Care and Use Committees and National Regulatory Agencies (NRAs) are required to be abreast with the evolving landscape thus require continuous capacity building as well as have platforms to share Clinical Trials information with both the public and private sector. The 11th Annual National Research Ethics Conference held in 2021 in Uganda highlighted challenges in the low and middle income countries for research ethics and open science specifically, the lack of infrastructure for open data sharing and fair data management. Specifically, i) lack of the national and regional guidelines and codes of conduct for scientific integrity ii) limited training and education in responsible conduct of research and pharmacovigilance. This proposal focuses on strengthening ethics and responsible conduct of Clinical Trials in East and Sub-Saharan Africa project through the establishment of a research ethics and integrity framework, open data access framework for Clinical Trials, E-learning platform for the Good Research Regulatory Research Practice Course and establishing Research Ethics Committees in National Regional Hospitals. The consortium will leverage on the legal establishment of the institutions, collaborative efforts with the partner institutions, East African Health Research Commission (EAHRC), African Vaccine Regulatory Forum (AVAREF). Having a robust regulatory system, encompassing research integrity and open science will ensure that Clinical Trials is conducted to the highest ethical standards and in compliance with existing polices and laws, hence protection of safety, rights and welfare of the individual participants, community, researcher and sponsors.

Program(-y)

Koordynator

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Wkład UE netto
€ 205 000,00
Adres
MINDERBROEDERSBERG 4
6200 MD Maastricht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 205 000,00

Uczestnicy (4)