European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Rural landscape hEritage and CArbon sequeSTration

Opis projektu

Wspieranie agroleśnictwa wspomaga walkę ze zmianą klimatu

Ze względu na rosnące zagrożenie związane ze zmianą klimatu, jednym z kluczowych wyzwań staje się opracowywanie zrównoważonych strategii użytkowania gruntów. Tradycyjną praktyką na terenie Europy jest agroleśnictwo, którego wprowadzanie niesie za sobą liczne korzyści dla obszarów wiejskich. Dzięki wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie” zespół projektu RhECAST podejmie próbę przeciwdziałania zmianie klimatu poprzez badanie wzajemnych oddziaływań między zrównoważonym rozwojem a dziedzictwem krajobrazu wiejskiego. Skupiając się w ramach swoich badań na Nizinach Padańskiej i Weneckiej we Włoszech – miejscach charakteryzujących się wysokim poziomem zanieczyszczeń atmosfery – badacze projektu RhECAST połączą dziedziny archeologii krajobrazu, modelowania komputerowego i archeologicznej geochemii gleby. Wykorzystując historyczne dane dotyczące agroleśnictwa, zespół projektu RhECAST dąży do wypracowania metody zrównoważonego zarządzania krajobrazem w celu łagodzenia skutków zmiany klimatu. Zrealizowane w ramach projektu prace mogą zostać powtórzone w podobnych regionach europejskich, takich jak Niemcy, Hiszpania i Portugalia.

Cel

With the ongoing climate emergency and nations’ commitments to meet net-zero carbon emissions by 2050, there is a heightened need to contrast climate change through sustainable land-use (LU) strategies. Agroforestry (AF) has existed since ancient times in European countries, and it has been recognised as one of the most beneficial rural LU systems. The RhECAST (Rural landscape hEritage and CArbon sequeSTration) project aims to develop a new interdisciplinary approach to investigate the interactions between sustainability and rural landscape heritage with particular reference to CO2 sequestration over the long term. The project will take an interdisciplinary approach that combines landscape archaeology (HLC - Historical Landscape Characterisation), computer-based modelling (MSD - Multi-Sector Dynamics) and archaeological soil geochemistry (ASG), and it will focus on one of the main European hot spots of atmospheric pollution, the Po - Venetian Plain (PVP - Italy). The main project innovation will be to develop an MSD model using HLC data to determine which would be the effect on climate change mitigation by recasting the current PVP’s industrial agriculture with historical AF. ASG will be essential to constrain the MSD model results leading to significatively more precise outcomes of past and potential future CO2 sequestration. Thus, the RhECAST project aims at modelling CO2 sequestration rate of historical AF to inform sustainable landscape management plans that will maximise climate change mitigation whilst preserving the regional cultural identity. By applying a range of innovative and interdisciplinary techniques, the project will be able to develop a model that could be potentially extended in other European regions with similar historical and environmental characteristics (e.g. Dehesa - Spain; Montado - Portugal; Plužiny - Czech Republic; Streuobst - Germany).

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO
Wkład UE netto
€ 288 859,20
Adres
Via Festa Del Perdono 7
20122 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (2)