European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

EIT Urban Mobility Business Plan 2023-2025

Opis projektu

Rozwiązywanie problemów dotyczących mobilności w miastach

W zmiennym krajobrazie mobilności miejskiej na pierwszy plan wysuwają się wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, adaptacją do skutków zmiany klimatu i tworzeniem miejsc pracy. W tym kontekście zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu EITUM-BP23-25 zamierza przekształcić przestrzenie miejskie w ekologiczne i zrównoważone obszary. Projekt nakreśla plan osiągnięcia tego celu poprzez strategiczne rozwiązanie kluczowych wyzwań. Koncentrujący się na trzech kluczowych obszarach oddziaływania (kształcenie talentów, wspieranie innowacji i stymulowanie rozwoju start-upów) plan działań na lata 2023-2025 jest zgodny z programem strategicznym Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji w zakresie mobilności na obszarach miejskich na lata 2021-2027. Zespół kładzie nacisk na otwarty model partnerstwa, w ramach którego łączy 200 aktywnych partnerów współpracujących z myślą o realizacji wspólnych celów. Głównym elementem strategii jest dziewięć obszarów wyzwań wynikających z problemów dotyczących obszarów miejskich, które pozwolą ukierunkować innowacje z myślą o osiągnięciu maksymalnych skutków społecznych, ekologicznych i gospodarczych.

Cel

At EIT Urban Mobility (EIT UM), our mission is to accelerate change towards a sustainable mobility model for liveable urban spaces. All our activities serve the three societal impact goals of improving quality of life in cities, mitigating and adapting to climate change, and creating jobs that strengthen the European urban mobility sector. The Business Plan (BP) 2023-2025 is the main tool to drive forward the implementation of our Strategic Agenda 2021-2027. The activities described in this BP are oriented along three intervention areas: bringing talent to business, bringing innovations to the market, and bringing startups to scale. In line with these, this BP aims to leverage on the new partnership model introduced in 2022 which prioritises openness and accessibility of the network to reach impact goals with a strong community of over 200 active partners per year. Nine Challenge Areas stemming from city challenges are prioritized within this BP to provide topical direction and enable the highest innovation potential with maximum societal, ecological, and economic impact. In parallel to delivering on impact, we aim to boost our programme elements towards becoming financially sustainable. After testing various revenue mechanisms in 2021 and 2022, we are putting a stronger focus on equity as a substantive revenue stream. Furthermore, partnership growth will be boosted across all regions and with a focus on a steep growth of participating SMEs. Finally, alternative funding sources such as bidding for EU and national funding will be ramped up, and private sponsors for pilots will be attracted. Overall, the BP2023-2025 takes a substantial step on EIT UM’s path towards becoming a social impact investor. It fosters both – efficiency in the delivery of the Financial Sustainability strategy as well as the creation of social impact through strong efforts in implementing the EIT and KIC Impact Frameworks – and by that guides EIT UM towards achieving our mission.

Koordynator

EIT KIC URBAN MOBILITY SL
Wkład UE netto
€ 125 837 620,18
Adres
AVENIDA DIAGONAL 211
08018 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 140 757 881,48

Uczestnicy (6)