European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative and sustainable materials, processes and technologies for a GREENer and circular economy

Opis projektu

W kierunku stworzenia kluczowych zielonych technologii

Konieczne jest wdrożenie i zintegrowanie nowych rozwiązań, innowacji i polityk, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu, ze szczególnym naciskiem na technologie promujące gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu zwiększenia odnawialnych źródeł energii i efektywności wykorzystania zasobów. Finansowany przez program MSCA projekt GreenX3 przyczynia się do realizacji tych założeń poprzez wykorzystanie narzędzi chemicznych do opracowania rozwiązań pozwalających sprostać obecnym wyzwaniom środowiskowym. Początkowe etapy projektu dotyczą badania materiałów przyjaznych dla środowiska i oceny wpływu powszechnie stosowanych materiałów. Następnie opracowane i wdrożone zostaną innowacyjne i przyjazne dla środowiska procesy przemysłowe. Wreszcie przeanalizowane zostaną strategie wprowadzania kluczowych technologii wspomagających mających na celu poprawę jakości i efektywności wykorzystania zasobów.

Cel

GreenX3 is a multidisciplinary and innovative project designed to use chemical tools to address the current global environmental challenges. The research objectives will focus on: i) the study of greener materials including polymers, plastics, alternative feedstocks, natural substances and their environmental impact; ii) the development of novel environment-friendly industrial processes for isolation; iii) the recovery and production of these materials with key enabling technologies (KETs) designed to enhance resource management and product quality. The GreenX3 network will create a research and training environment supported by 16 teams (beneficiaries and associated partners) for the international, intersectoral and interdisciplinary training of 13 researchers equipped with multidisciplinary skills allowing them to work across disciplines, to gradually shape and lead to a greener and sustainable chemical industry within the Research & Development/Innovation framework. Six industrial pioneers offer the necessary skills to become the future ‘technology transfer’ experts thanks to the close and frequent exposure of the researchers to private sector and to KETs to significantly enhance their employability. Environmental and economical sustainability requires a multidisciplinary approach to fill the gap that is currently significantly limiting technology transfer from research to marketable innovation. The multidisciplinary expertise boosted by the presence of industrial partners, the main drivers of the scientific objectives to respond to a real gap in knowledge, with complementary knowledge, will offer a superior training opportunity. GreenX3 will contribute EU Green Deal by ensuring acquisition of the knowledge and skills needed to promote sustainable development through research and training for responsible production, sustainable management and efficient use of natural resources, reduced waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse.

Koordynator

MYBIOTECH GMBH
Wkład UE netto
€ 521 078,40
Adres
INDUSTRIESTRASSE 1B
66802 Uberherrn
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Saarland Saarland Saarlouis
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)

Partnerzy (10)